Elisabeth (Lijsbeth Gerritse) Versloot , *Groote Lindt ±1750 , † Groote Lindt 2-1-1811.
Dochter van Gerrit Janse Versloot en Maggeltje Damusse (Maggeltje Dammes) Lodder .
Lijsbeth Gerritse trad op als getuige bij de doop van Gerrit Versloot , de doop van Lijsbeth Gerritse Stolk .


× ±1772
    Pieter Cornelisse Stolk , * 1745 , ~Ouderkerk a/d IJssel 6-6-1745 , † Groote Lindt 6-1-1821.
Kinderen:
 1. Gerrit Pieters Stolk , *Groote Lindt 1778 , ~Groote Lindt 14-6-1778 , † Zwijndrecht 2-12-1846 .

  × ±1798   Anna Keesmaat , * 1778 , ~Alblasserdam 14-6-1778 , † Zwijndrecht 22-6-1850.

  11 kinderen


 2. Cornelis Pieters Stolk , * 1778 , ~Groote Lindt 14-6-1778 , † Groote Lindt 1-9-1831 .
  Cornelis Pieters trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Kornelisse Stolk .

   --
   N.B. Er was een Anna van der Linden uit Zwijndrecht, weduwe van Arij Arijsz. de Bondt, die getrouwd was met een Cornelis Janszn. Stolk uit Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Jan Stolk en Johanna Zomer.
   Kornelis Stolk, 50 jaar oud, man van Adriana de Vormer, zoon van Pieter Stolk en ene "Lijbje".

  × ±1801   Adriana Janse van Persie , * ±1780 , † <1810.
      Dochter van Jan Eldertsz van Persie en Anna Cornelisse Verhoeve .

  × Hendrik-Ido-Ambacht 25-3-1810   Adriana Aries de Vormer , *Groote Lindt 7-1786 , † Hendrik-Ido-Ambacht 26-12-1879.
   Cornelis was weduwnaar van Adriana van Persie.

   Adriana de Vormer woonde in 1861 in bij haar dochter Elisabeth Stolk.

   Adriana was een dochter van Arie Cornelisse de Vormer en Dingena Romein.

  13 kinderen


 3. Maggeltje Pieters (Magcheltje Pieters) Stolk , *Groote Lindt, Volgerland ±1784 , † Ridderkerk 12-3-1847 .
  Magcheltje Pieters trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter de Koning .
   Geboorteplaats: Volgerland van Grote Lindt thans H.I. Ambacht

   Maggeltje / Magcheltje / Magheltje Stolk
   Zij werd 62 jaar oud, vrouw van Jan de Koning, geen ouders vermeld.

  × ±1810   Jan Willemsz de Koning , * 1790 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-3-1790 , † Ridderkerk 23-3-1858.
      Zoon van Willem Jansen de Koning en Neeltje Ariesen van den Burger .

   Jan de Koning was arbeider van beroep. Jan verklaarde niet te kunnen schrijven nocht tekenen.

   Jan is - volgens zijn overlijdensacte - een zoon van Pieter de Koning en Neeltje van den Burger.

   Een Kornelia Willems de Koning liet rond dezelfde tijd in H.I.A. kinderen dopen met Hendrik Wesselen Haksteeg.
   Jan de Koning, geb. Ridderkerk, ruim 68 jaar oud, wdnr. van Magcheltje Stolk en zoon van Pieter de Koning en Neeltje van den Burger.

   Jan Willemsz trad op als getuige bij het huwelijk van Cier van den Burger , het huwelijk van Pieter de Koning .

  6 kinderen


 4. Cornelia Pieters Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1786 , † IJsselmonde 13-5-1854 .

   Zij was een dochter van Pieter Stolk en Elizabeth.
   Cornelia Stolk, 67 jaar oud, geboren in H.I.A., vrouw van Gerrit van der Leer, dochter van Pieter Stolk en ene Elizabeth.

  × ±1809   Gerrit Hendriks van der Leer , * ±1787 , † IJsselmonde 2-1-1855.
      Zoon van Hendrik Gerritse van der Leer en Jannigje Jans Blom .
   Kinderen o.a. Hendrik (1811-1835), Pieter, Willem, Jan, Jannigje, Elisabeth en Gerrit.

   Gerrit Hendriks trad op als getuige bij het huwelijk van Hendrik van der Leer .

  10 kinderen


 5. Adriana Pieters (Adriaantje) Stolk , *Groote Lindt, Volgerland 4-1-1790 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 10-1-1790 , † Hendrik-Ido-Ambacht 19-4-1860 .
   Get. de vader. Adriana was geboren en wonende in het Volgerland van de Groote Lindt in de gemeente van H.I.A.

   Adriana hertrouwde met de broer van Jan, Paulus.

   Bij haar 2e huwelijk worden Adriana’s grootouders genoemd: van vaderszijde Cornelis Stolk en Cornelia van der Woude, beide overleden onder Heeroudelandsambacht, en van moederszijde van Gerrit Versloot en Magcheltje Lodder.
   En daarbij hebben beide echtgenoten verklaard dat zij buiten echt hadden verwekt een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den vijfden februarij achttien honderd twee en twintig [..] waarbij hetzelve den naam van Jannigje heeft verkregen, hetwelk zij als uit hen geboren erkennen en alzoo bij deze verklaren te wettigen.
   De comparanten Paulus vander Leer en Adriana Stolk en zijn moeder, Jannigje Blom, hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen.

  × Hendrik-Ido-Ambacht 13-7-1812   Jan Hendriks van der Leer , *Zwijndrecht, Meerdervoort, Volgerland 21-7-1792 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 29-7-1792 , † Groote Lindt 15-5-1819, [] Groote Lindt 17-5-1819.
      Zoon van Hendrik Gerritse van der Leer en Jannigje Jans Blom .
   Get. bij het huwelijk: Pieter Gerritse van der Leer en Pieter Cornelisse Stolk en Jannigje Jans Blom .

   Bij hun huwelijk was Jan’s moeder aanwezig en gaf haar toestemming. Verder was Adriana’s vader aanwezig en gaf ook zijn toestemming. Onder de getuigen waren Pieter Gerritszoon van der Leer, oud 53 jaren, vlasboer, en oom van de bruidegom, en Adrianus de Bondt, oud 30 jaren, broodbaker, niet verwant, en beiden wonende te H.I.A.
   Kinderen: Hendrik en Elisabeth (2x).
   Jan was gedoopt in de gereformeerde kerk van H.I.A. en geboren in "het gewezen Volgerland van Meerdervoort".

   Ten tijde van zijn huwelijk was Jan van der Leer was arbeider van beroep en woonde hij in het Volgerland van De Groote Lindt.

  × Sandelingen-Ambacht 6-9-1823   Paulus van der Leer , *Zwijndrecht, Meerdervoort 8-3-1799 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 10-3-1799 , † Hendrik-Ido-Ambacht 9-3-1863.
      Zoon van Hendrik Gerritse van der Leer en Jannigje Jans Blom .
   Get. bij het huwelijk: Jannigje Jans Blom .

   Paulus was een jongere broer van Adriana’s eerste echtgenoot. Voor hun huwelijk kregen zij al 2 jong gestorven dochtertjes genaamd Jannigje. Zij hadden verder een zoon Pieter die wèl de volwassen leeftijd bereikte.
   Paulus was geboren onder Meerdervoort den achtsten maart zeventien honderd negen en negentig.

   Paulus van der Leer was arbeider van beroep.

   Paulus trad op als getuige bij de geboorteaangifte van Jannigje van der Leer , de geboorteaangifte van Jannigje Paulusse van der Leer .

  6 kinderen


 6. Jan Pieters Stolk , *De Lindt, Volgerland 17-1-1793 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 27-1-1793 .
   den 27e do. Jan. Zoon van Pieter Cornelisse Stolk en Elizabeth Gerritse Versloot. Volgens opgave vaders geb. den 17 Januarij 1793 onder het Volgerland van de Groote Lind, get. de vader.

   N.B. Het was een Jan Jacobsz. Stolk die trouwde met Adriana den Hollander !!
   N.B. Een overlijdensdatum van 6-6-1862 in Zwijndrecht [vlg. FLdeWit] kan ik daar níet vinden, dus wsl. is deze Jan jong gestorven.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.