Adriaentje Dirx de Vett , * 1643 , ~Poortugaal 31-5-1643 , † ±1682.
Dochter van Dirck Bastiaensz de Veth en Neeltge Pauwels Bijlevelt .
Adriaentje Dirx trad op als getuige bij de doop van Neeltje Pieters Tolhooft , de doop van Neeltje Gerrits Moens , de doop van Maartje Claassen Prins .


x ±1672
    Daniel Janssen Hoogstad , * 1650 , ~Poortugaal 25-12-1650 , † 1-1721, [] Poortugaal 17-1-1721.

RECHTSBOVEN: Poortugaal

Kinderen:
 1. Jan Daniels Hoogstad , * 1674 , ~Poortugaal 4-6-1674 , † <19-12-1723 .

   Jan trouwde Maartje Barends van der Kramp uit Rhoon.
   Zijn dochter Lena trouwde met Rut Ariens van Vliet, die later hertrouwde en een dochter Jaapje kreeg, die een voorouder is van Gemma Heezen.

   Als weduwe ging Maartje Barends in Rhoon op 19-12-1723 in ondertrouw met Paul Pieters Feteris en kreeg nog een dochter Petronella in 1724.

  x ±1700   Maartje Barends van der Kram , *Rhoon ±1675 .

   Op 10-5-1711 op de lidmatenlijst van Rhoon wordt Maartje Barents genoemd.

   Te Albrandswaard op 29-4-1683 comp. Barent Leendertsz. van der Kram, wonende Albrandswaard en verklaarde tot verzekering van Huijbrecht Leendertsz. en Aalbrecht Leendertsz., zijn broeders, borg te staan.
   [In de marge] comp. Jan Danielsz. Hoogstad als getrouwd hebbende Maartje Barends van der Kram, schuld afgelost dd 24-05-1713.

   Maartje Barends trad op als getuige bij de doop van Maertje Barens Hoogstad , de doop van Maartje van der Vliet , de doop van Jan Barents Hoogstad , de doop van Jan van der Vliet , de doop van Ariaantje Barents Hoogstad .

  6 kinderen


 2. Neeltje Daniels Hoogstad , *Poortugaal 1675 , ~Poortugaal 29-12-1675 , [] Pernis ±18-1-1755.
  Get. bij de doop: Dirckgen Dircksdr de Veth .

   Neeltje Danielse Hoogstatt was op 2-1-1746 in Pernis getuige bij de doop van Adrianus, z.v. Pieter Jacobse v.d. Broek en Treijntje Ariens Stelboer.
   Neelje Daniels Hoogstatt was op 24-11-1748 in Penris getuige bij deoo pvan Adrianus, z.v. Pieter van de Broek en Trijntje Ariens Stelboer.

   Neeltje Daniels Hoogstad, weduwe van Cornelis Verschoor, aangegeven door Pieter van den Broek, nihil.

  x Pernis 18-12-1705   Cornelis Ariense Verschoor , [] Pernis ±12-3-1730.
   Cornelis Ariense Verschoor, wed. Neeltje Willems [Lems], won. onder Pernis, & Neeltje Daniels Hooghstad, j.d. van Poortugaal, won. onder ’s-Graven-ambaght.

   Het begraven van een Cornelis Aartsz. Verschoor werd op 12-3-1730 in Pernis aangegeven door Jan Ariensz. Verschoor, nihil.

  3 kinderen


 3. Maartje Daniels Hoogstad , * 1677 , ~Poortugaal 29-8-1677 , † >1749 .

  x ±1703   Gerrit Gerrits Koorneef , *Poortugaal ±1680 , † >1731.

  5 kinderen


 4. Lijsbeth Daniels Hoogstad , * 1679 , ~Poortugaal 6-8-1679 , † <1738 .
   Doopgetuige: Maartje Jans.

   Lijsbeth’s weduwnaar ging op 8-9-1737 in ondertrouw met Ingetje Jans de Knegt, wed. van Huijgh van der Kooij.

  x Poortugaal 21-4-1724   Huijgh Cornelisze Vrijlandt , * 1698 , ~Westmaas 6-4-1698 .
      Zoon van Cornelis Jansz Vrijlandt en Lijsbeth Cleijsse Kranenburg .


 5. Beatrix Daniels Hoogstad , * 1681 , ~Poortugaal 16-11-1681 .
   Doopgetuige: Catharina Pieters.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.