Leentje Florisse Viskil , * ±1610 , † ±1665.
Dochter van Floris Pieters den Ouden Viskil en NN. (?) .


× ±1635
    Eewout Ariens van der Giessen , * ±1605 , † ±1668.
Kinderen:
 1. Cornelis Ewouts van der Giessen , * ±1635 , † ±1676 .

   Cornelis Ewouts van der Giessen was in de periode 1661-68 molenaar op de windkorenmolen van ’s-Gravendeel. Hij was eigenaar van deze molen vanaf 1661 tot aan zijn overlijden, waarna zijn weduwe, Annigje Ariens Rijckhoeck eigenaresse bleef tot in 1679.

   Nakomelingen van Cornelis Ewouts van der Giessen staan in het boek "’s-Gravendeel 1593-1993".
   Beroep: Molenaar van 1667 tot 1667
   Functie: Schepen
   Overleden ná 15-6-1675. Zijn weduwe werd in 1676 vermeld in ’s-Gravendeel.

  c <1661   NN. .
   Cornelis had een voordochter Lijsbeth uit een onbekende relatie.

  × 1661   Lena Jans Aertoom , *’s-Gravendeel 1630 , † <1681.
      Dochter van Jan Andriessen Aartoom en Ariaantje Ariens de Man .
   Otr. op 24-9-1661 in ’s-Gravendeel.

   Lena werd als wees opgevoed in het gezin van haar oom van moederszijde, Willem Clijsz.

   Lena had kinderen uit haar beide huwelijken.
   Overleden ná 4-8-1668.

   Cornelis Eeuwouts van der Ghijsen, gezond en Lena Jans, ziek echtelieden, maken elkaar erfgenaam op 8-4-1668 in ’s-Gravendeel.

  × ’s-Gravendeel 25-11-1668   Annetie Ariens Rijckhoeck , *’s-Gravendeel ±1640 , † ±1693.
      Dochter van Arie Cornelisse Rijckhoeck en Elijsabeth Bastiaans Hofman .

   Zij was een dochter van Arie Cornelisse Rijckhoeck/Timmerman en Elijsabeth Bastiaens Hofman of Elisabeth Willems.

   In 1676 werd in ’s-Gravendeel de weduwe van Cornelis Eewouts vermeld als "meer als duijsent gl. gegoet te sijn."
   Overleden tussen 14-6-1690 en 13-3-1695.

   Weeskamer, ’s-Gravendeel, juni 1690:
   Boedel van Joris Bastiaens Leerambaght en Annigjen Arijens Rijckhoeck, beiden zaliger, overleden op het dorp van ’s-Gravendeel door Cornelis van der Wael en Gijsbert Leenderts Weeda, als voogden over de minderjarige
   kinderen,
   o.a. een huis en erf aan de dijk van Puttershoek, een wintcoornmoolen aldaar, een huys en erf in Renoijshoeck, een leeg erf in Renoijshoeck.
   Schepenen: Willem Vrooman, Abram van der Linden.

   Weeskamer, ’s-Gravendeel, 12-3-1695:
   Cornelis Hermens van der Wael en Gijsbert Leenderts Weeda, als voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Joris Bastiaens Leerambacht en Anneken Arijens Rijckhoeck, beiden overleden te ’s-Gravendeel. Er is een meerderjarige vóórdochter van Anneken Arijans, met name Elisabet Cornelisse van der Giessen. Volgens de rekening van 19-8-1694 heeft de boedel meer uitgaven dan ontvangsten. Zij vragen toestemming een hypotheek te nemen op huis en "wintcoornmolen?, de erfgenamen toebehorende.

   Weeskamer, ’s-Gravendeel, 20-1-1698:
   Cornelis van der Wael en Gijsbert Leenderts Weeda, voogden van de nagelaten kinderen van Joris Bastiaens Leerambacht en Annigjen Arijens Rijckhoeck, beiden overleden. Er is nagelaten een windkorenmolen met een molenhuis dicht bij het dorp ’s-Gravendeel. Er zijn hoge lasten en een hypotheek ten behoeve van Ds Henricus Francken te Dordrecht. Gevraagd wordt molen en huis te mogen verkopen; de kinderen komen tekort. Het jongste kind, een dochtertje, is pas 10 jaar. Er zijn 2 minderjarige kinderen

  6 kinderen


 2. Floris Eeuwitze van der Giessen , *’s-Gravendeel ±1640 , † ±1683 .

  × ±1670   Lijntje Gijsberts Droogendijck , *’s-Gravendeel ±1649 , [] ’s-Gravendeel 20-1-1713.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.