Pieter Visscher .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Marritgen Pieterse ( Visscher) .

  x   Lammert Hendricksen .

  4 kinderen


 2. Arien Pietersz Visscher .

   Arien Pieterssen Visscher was burgemeester van Ammerstol.

   Ammerstol, 14-3-1630: Mr Sebastiaen Goethardt, openbaar notaris te Schoonhoven, heeft opgedragen aan Adriaen Pietersz Visscher in Ammerstol: Een erf of de beterschap daarvan, gelegen in de Cleijnestraet in Ammerstol, eertijds toebehoord hebbende aan Arien Bruijnen en Anna Bastiaens. Bel. O: Cornelis Leenertsz. W: de Haven. Z: Joost Cornelisz. N: de Achterwech. Met lasten van erfpacht of rente, die de Heer van Ammerstol daarop heeft staan.

   Ammerstol, 25-11-1643:
   - Wouter Jansz. Stoel, als oom en voogd van de minderjarige kinderen van Jan Aertsz verwekt bij Hillichgen Jans en
   - Thijs Nanninxsz, als neef en voogd van deze kinderen en van de kinderen verwekt
   bij Annichgen Cornelis, aanwezig,
   - Aert Jansz, Jan Jansz en Aechgen Jansdr mede present, geass, door Jan Govertsz Welle, schout van Bergambacht, als oppervoogd;
   zij hebben in eigendom overgedragen aan Arien Pietersz Visscher zijn drie voorkinderen:
   a) een hoekje werf gelegen aan de Oostzijde van de Cappelle Laen, genoemde Visscher bekend.
   b) een hoekje griend aan de Westzijde van de Cappelle Laen.
   c) zoveel hun toekomt in de Kercke griend, genaamd de Boonacker.

   Ammerstol, 3-6-1649: Dirck Pietersz Stoel bekent zijn erfenis van Arien Pietersz Visscher, zijn stiefvader, ontvangen te hebben. Hij bedankt hem voor de voogdij. Get.: ’t merk van Dirck P. Stoel ’t merk van Jan. P. Stoel.

   Ammerstol, 15-11-1649: Arien Thonis Waert Schout, als oppervoocht van alle weesen, eijser. Contra Arien Pieters Visscher, gedaagde. De eijser concludeert ten sine, de ged. sal werden gecond. te toonen aen de eijser, staet ende inventaris van de naergelaten goederen van Merritge Claes, sijne gewesen sa. huijsvrouw. Schepenen decerneren ged. int 1e default, Vermits de non comparitie, met een 2e citatie.

   Ammerstol, 2-5-1663: Jan Pietersz Stoel, wonende in de Opperstock van Streefkerck, draagt over aan Arien Pietersz Visscher, wonende in Ammerstol, de eigendom van ΒΌ deel in een huis en erf in Ammerstol, waarin hij Arien Pietersz Visscher woont. Bel. O: Jan Snellen. W: Pieter Pietersz cs.

  x   Merritge Claes , † <1650.


 3. Pieter Pietersz Visscher .

   Ammerstol, 8-6-1648: Arien Pietersz Visscher, Pieter Pietersz en Lammert Hendricxsz getrouwd met Marija Pieters hebben overgedragen aan Cornelis Leendertsz Vries de eigendom van een werfje aan de Achterwech. Str. over de Achterwech Zw. op tot Arien Thonisz Waert, schout, halve sloot. Bel. O: Hendrick Joppen W: Cornelis Leendertsz Vries.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.