Wouter Jacopssen (Wouter Jacobs) Visscher , † <12-1677.
Zoon van ? .


x
    Maijken Dirck Tunen .    

x
    Lijsken Ariens .    

x Capelle (NB) 4-5-1631 (otr Capelle (NB) 19-4-1631)
    Anneken Tielmans , † <1678.
Kinderen:
 1. Jacob Wouterssen Visscher .

   Voorkint van Wouter Jacobssen, verweckt in echte bedde bij zal. Maijken Dirck Tunis.

   Op 14-2-1662 was Jacob Woutersse visscher heemraad in Groot-Waspik.

   Op 20-12-1666 in Capelle verkoopt Jacob Wouterssen Visscher namens Wouter Jacobssen Visscher, zijn vader, [iets] aan Tunis Arijenssen Zeeu, zwager.

   Capelle, 26-6-1667: Erfdeling door Anneken Tielmans, laatst wed. van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.

   Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Dingena Peeterss Otgens weduwe wijlen zaliger Huijbert Adriaenss de Bruijn geassisteert met Jacob Wouterss Visscher ende hare kinderen die sij verweckt heeft bijden gemelten de Bruijn bij naemen Servaes Peeters Vermeulen als getrout hebbende Adriaenken Huijbrechtss de Bruijn, Adriaen Adriaenss Teeuwen als getrouwt met Peternella Huijbertss de Bruijn, Adriaen Huijbertss de Bruijn, Anneken, Maeijken ende Jenneken de Bruijn geassisteert met Adriaen de Ruijter haren gecoren voocht in desen endeJacob de Bruijn in qualite als voocht van Mathijs ende Aertgen Huijbertss de Bruijn. Alle kinderen ende erffgenamen vanden voornoemden Huijbrecht Adriaenss de Bruijn. De selve alhier voor recht aengebrocht desen iije april 1668 in Groot-Waspik.


 2. Geertruijt Woutersse Visscher , *Raamsdonk ±1630 .

   Geertruijdt Wouters Visschers.

  x Capelle (NB) 13-4-1648   Thonis Arijensen Laureissen Seeuw .
   Otr. op 26-3-1648 in Capelle (NB).
   Thonis Arijens Seeuw, j.m. van Capelle, en Geertruijt Wouter Vissers, j.d. van Raamsdonk, won. in Capelle.

   Thonis/Teunis Arisse/Arijsen Lauwens/Laureissen Zeeuw/Seeuw/Seeu/Zeu.

   Capelle, 26-6-1667: Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.

  8 kinderen


 3. Ariaen Wouters de Ouden Visscher , *Raamsdonk ±1632 , † <1685 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-2-1655   Cornelia Arijens (Neeltjen Adriaense) (van Tilborgh) , * ±1633 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-1-1634 , [] Vrijhoeven ±5-9-1704.

  7 kinderen


 4. Elisabeth Wouterssen (Lijsbet Wouters) Visscher , *Capelle (NB) 1633 , ~Capelle (NB) 10-4-1633 , † Capelle (NB) 8-1666 (kraambed) .
  Lijsbet Wouters trad op als getuige bij de doop van Marijtgen Jans van den Dam .
   Capelle, 26-6-1667: "Dirck Melissen in qualiteijt als vader ende gecoren voocht in desen, wegens sijne minderjarige weeskinderen, geprocreert bij Elisabeth Wouterse Visscher, als namentlijck Adriaentken, Melis, Anneken ende Elisabeth Dircksen Moets". Adrijen Wouters Visscher den Jongen was op 7-3-1773 "oom ende gestelde voocht" van haar weeskinderen. Op 3-9-1678 nam Adriaen Wouters Visscher de Ouden de voogdij over. Vanaf 2-12-1679 was er nog één kind. Op 17-4-1684 werd de voogdij overgenomen door Jacobus van Dirven.
   Doopget. Claes Arijens van Raamsdonck.

   Lijsbet Wouters Vischeren.

  x Capelle (NB) 22-3-1655   Dirck Melisse Moets , * 1630 , ~Capelle (NB) 21-7-1630 .
      Zoon van Melijs Jansz van den Dam en Keuntgen Dircx .
   Otr. op 2-5-1655 in Capelle (NB).
   Dirck Melijs Moets, j.m., en Lijsbeth Woutersdr. Visschers, j.d., beiden van Capelle. Hun kinderen Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth worden in 1667 vermeld.
   Doopget. Janneken, zijn dochter, en Neelken Petersd.

   Dirck Melijs Moets/van den Damme. Hij ging als weduwnaar op 15-12-1668 in Andel in ondertrouw met Willemken Adriaens Hoijemeijers, j.d. van Andel.

   Op 18-10-1678 in Capelle maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke
   Tielmans.
   Ten voors dage verkopen Adriaen Wouters Visscher den Oudens als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher: Elisabeth Diercx en Dierck Melis vanden Dam als enige erfgenaan van Melis Diercxs vanden Dam, zijn zoon aan Jan de Roij en Johan Cnaep, beide heemraden van Cappel.

   Dirck Melissen vanden Dam ter eenre en Adriaen Wouterssem Visscher den Ouden als voogd van het kind van Dick Melissen vanden Dam ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord op 14-1-1681 in Capelle.

  5 kinderen


 5. Arijen Wouters de Jonge (Arien Wouters) Visscher , * 1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-5-1635 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1681.
   Adriaen, z.v. Wouter Jacobs Vischer en Anneken Tielmans.

   Capelle, 26-6-1667:
   Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.
   Onderdeling door de nakinderen van Wouter Jacobss Visscher: Dirck Melissen, namens zijn kinderen, Adriaen en Jacob Wouters, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen, Arien Wouters de Jonge en Dirck Melissen Moets, datum ut supra.

   Capelle, 25-11-1677:
   Erfdeling door Ariaen Wouters Visscher den Jongen en de kinderen van Jacob Dirven, borger en backer te Breda, nomine uxoris, van de goederen van Wouter Jacobs Visscher en Anneke Tielmans, ouders resp. grootouders.

   Op 18-10-1678 in Capelle maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke
   Tielmans.

   Op 14-4-1679 in Capelle verkoopt Anneken Peeters de Haen wed Peeter Corneliss Otterdijck, met toestemming van haar kinderen, [iets] aan Arien Wouterss Visscher den Jongen. Ten voors dage staat Wouter Peeterss Otterdijck garant voor Arien Wouterss Visscher den Jongen.

   Te Capelle op 7-3-1673 Compareerde Adriaen Wouterssen Visscher den Jonge als oom ende voocht over de kinderen van Lijsbet Wouterssen Visscherbij Dirck Melissen Moets ter eenre ende Dirck Melissen Moets als vader ter andere sijde ende sluijten een accoort ivm diverse geschillen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1667   Anneken Adriaense (van Tilborgh) , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-1-1632 , [] Vrijhoeven ±7-4-1699.
      Dochter van Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) en Toniske Cornelisse Seeu .
   Otr. op 2-12-1667 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Anneken is kinderloos overleden. Aangifte impost 6.0.0.
   Doopget. Jacobsken Jacobs.

   In Capelle op 22-7-1671 Comparerde Arijen Wouterssen Visscher ende Anneke Adriaenssen, sijn vrouw, ende hebben afgestaeft den staet ende inventaris van Anneke Tielman, weduwe Wouter Jacobssen Visscher, ouders Arijen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.