Bastiaen Bastiaensz ( Visser) .
Zoon van ? .


x Zwijndrecht 17-6-1607
    Mariken Bastiaens , *Zwijndrecht ±1590 , † <6-1615.    

x Zwijndrecht 14-6-1615 (otr Zwijndrecht 16-5-1615)
    Lijsbeth Leenaerts .
Kinderen:
 1. ?? Arijen Bastiaensz Visser .

  x Zwijndrecht 20-11-1639   Willmken Arijens (Willemken Ariens) , *Zwijndrecht ±1615 .

  2 kinderen


 2. Sijge Bastiaens Bastiaensensdr (Sijken Bastiaens) ( Visser) , *Zwijndrecht 1618 , ~Zwijndrecht 22-4-1618 , † <1673 .

   De jonge dochter Sijken Bastieans werd op 8-6-1637 lidmaat in Zwijndrecht.

   Pieter Janse Metse(laa)r, als getrouwd hebbende Sijtje Bastiaene, gewezen huisvrouw van zaliger Willem Janse de Coot, met de schout en schepenen van Zwijndrecht als oppervoogden der wezen van ’s-heren wege, van de nagelaten weeskinderen van de Cooth bij Sijtje, transporteren op 28-4-1663 voor 310 gld. een huis met de beterschap van erf en een stukje erf naast de zijmuur van het huis aan de ’Nieuw Straeth’ van Zwijndrecht, zuid-oostelijk belend door deze straat en noord-westelijk door de ’Achterwegh’.

  x Zwijndrecht 21-7-1641   Willem Jansz (de) Koodt , * 1615 , ~Zwijndrecht 12-4-1615 , † <5-1659.
   Uit haar eerste huwelijk had Sijtje 4 dochters: Lijsbeth, Jannichje, Margrietje en Jaguemijntje.

   Willem Jansz. (de) Koodt / Koot / Cooth. Hij was schiptimmerman. Zijn ouders zijn Jan Willemsz. de Koot en Jaepken Thijssendr.

   Mogelijk begr. in Zwijndrecht op 30-7-1654.

  x Zwijndrecht 4-5-1659   Pieter Jansz Vogt , † <6-1680.
      Zoon van Jan Cornelisz Coenen alias Timmerman en Teunken Jans (Thonken Jansdr) .
   Op 16-4-1645 was hij nog onmondig.

   Pieter Jansz. Vogt alias Van de Lindt alias Metselaer.
   Hij was meester metselaar te Zwijndrecht.
   Uit het 1e huwelijk van Pieter met Janneken Cornelisdr. zijn 3 kinderen bekend.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.