Aerijen Willemsz Vlasblom .
Zoon van ? .


x Sint Anthoniepolder 27-5-1634 (otr Sint Anthoniepolder 29-4-1634)
    Neeltie Willems ( Polderdijck) , * ±1615 , † <5-1674.
Kinderen:
 1. Willem Arijens Vlasblom .

   Hij erft huis en inboedel van zijn moeder.

   Bij akte van 13-4-1685 verklaarde Arij Gerritsz. van den Honaert voor 400 Car. gld. te hebben verhuurd aan Willem Arisz. Vlasblom, Cornelis Jacobsz. Polderman en Mangelis Maetheusz.: 4 morgen 300 roeden land aan ’den Nieucromstrijenschedijck’ in Nieuw-Cromstrijen. In de zomer van dat jaar was het land met lijnzaad bezaaid.

  x Sint Anthoniepolder 6-12-1671   Neeltie Arijens Stoute , *Cillaarshoek ±1650 .
   Otr. op 7-11-1671 in Sint Anthoniepolder.
   Willem Ariens Vlasblom, j.m. van Anthoniepolder, en Neeltie Arijens, j.d. van Cillaarshoek.

   Willem Ariens Vlasblom en Neeltien Arijensd. werden in 1675 vermeld op de lidmatenlijst van de Sint-Anthoniepolder.

   Hun wsl. dochter Adriana was gehuwd met mijn voorouder Bastiaan Meeuwisse den Broeder (1680-1738).

   Neeltie Aryens, j.d. van Cillaarshoek, die later hertrouwt met Cornelis Jacobs Polderman, weduwnaar van Maeyken Symons.

   Sint-Anthoniepolder, 13-12-1711: Cornelis Jacobs Polderman x Neeltje Arijens Stoute trp. huis aan Jacob Cornelis Polderman. N. Leendert Leenderts Seeman, 0. Arjaantje Corn., Z. Jacob Verhouck, W. Eeuwits van Luijk. f250,-. Inboedel ook verkocht. Zij willen blijven wonen voor f 20,- jaarlijks.

  1 kinderen


 2. Jaepie Adrijaens Vlasblom .

   Jaepie Adrijaans gehuwd met Cornelis Adrijaans Weeda, wonende te Strijen.

  x   Cornelis Adrijaans (Cornelis Ariensz) Weeda .
      Zoon van Arij Weeda (??) en ?
   Zij hadden een dochter Leijntje, die trouwde met Cornelis Pietersz. Weeda.

   - Willem Arijens Vlasblom, schepen en inwoner van de Sint Anthoniepolder,
   - Corn. Adrijaens Weeda, getrouwd met Jaepie Adrijaensxdr.,
   - Dirck Leenderts Weeda, getrouwd met Soetje Arijensdr., en
   - Heijndrick Gerrits van den Hoondert, getrouwd met Machteld Arijensdr.,
   allen wonende te Strijen en kinderen en erfgenamen van zaliger Arijen Willems en zijn huisvrouw,
   transporteerden op 16-5-1674 een perceeltje weiland aan ’den Witterdijck’ onder de Sint Anthoniepolder.

  1 kinderen


 3. Soetje Adrijaans (Soetien Aerijens) Vlasblom , * 1643 , ~St. Anthoniepolder 15-3-1643 .

   Soetje Adrijaans, gehuwd met Dirk Leenderts Weeda, wonende te Strijen.

  x Sint Anthoniepolder 22-5-1667   Dirck Leenderts Weeda .
   Otr. op 29-4-1667 in Sint Anthoniepolder.

  2 kinderen


 4. Macheltie Arijens ( Vlasblom) , * 1646 , ~Sint Anthoniepolder 18-11-1646 , † Strijen ±19-8-1715 .

  x Sint Anthoniepolder 9-11-1670   Hendrick Gerrits (Heijndrick Geeritse) van den Honaert , [] Strijen ±7-3-1721.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.