Gijsbert Vlijm .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Cornelis Gijsbertsz Vlijm .
   Er is een Jan Dura begraven op 17-1-1753 in Dordrecht.

   Dordrecht, 18 octob. 1671:
   - Cornelis Gijsberts Vlijm, j.m. van Papendregt, won. bij de Cleijne Visch marckt, met
   - Teuntie Cornelis, j.d. van Swijndregt en aldaer wonende.

   Cornelis Gijsbertsz. Vlijm, j.m.v. Papendrecht, & Teuntje Cornelis, j.dr.v. Swind., den 8 Nov. 1671 [vermeld in Zwijndrecht].

   Wsl. zijn zij de ouders van Pietertie, die met Jan Dura trouwde en op 10-6-1722 in Dordrecht een dochter Teuntie liet dopen. Ook lieten zij een dochter Machteltje dopen en een zoon Cornelis.

   Dordrecht, Sondag Den 3 Maert 1715:
   - Jan Cornelisse Dura, jongman van Dordregt, met
   - Pietertie Cornelisze Vlijm, jonge dogter, geboren en wonende onder Hendrik Ido Ambagt en kerkelijk gehorigh op Swindregt, volgens attestatie van ondertrouw van Swijndregt in date den 1 Maert 1715. Den 17 Maert 1715 att. gegeven.

   Jan Dura kocht op 30-11-1741 in Dordrecht een hoekhuis en erf bij de Lombardbrug en Vismarkt voor f1349.3.2 uit de erfenis van Cornelis Ariensz. Dura van Machiel Bommelaer, Maeijke Dura, Arij Dura, Gijsbert Nederloff, Stijntje de Ruijter, Marijke de Ruijter en Maggeltje de Ruijter.

   Jan Cornelisz. Dura kocht op 25-3-1751 in Dordrecht voor f550 de hoekhuis en erf "grafelijkheids tol" aan de Palingstraat van Pieter van den Heuvel en Willem van den Heuvel.
   De weduwe Teuntje Dura en viskoper Cornelis Dura verkochten huis en erf "Grafelijkheids tol" aan de Palingstraat voor f540 aan Jan Asbeek.

  x Zwijndrecht 8-11-1671   Teuntje Cornelis , *Zwijndrecht ±1650 .
   Otr. op 18-10-1671 in Dordrecht.
   Wsl. hadden zij een dochter Pietertje, die trouwde met Jan Dura.


 2. Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm , *Papendrecht ±1645 , † Dordrecht 11-4-1721 .

  x Dordrecht 28-11-1666   Baerthout Thijssen de Sterke , * 1640 , ~Dordrecht 28-3-1640 , † 2-1712, [] Dordrecht 24-2-1712.

  12 kinderen


 3. ? Pietertge Gijsberts , *Papendrecht ±1645 (kraambed) , [] Dordrecht 6-2-1679.
   De vrouw van Jacobus van Swol werd op 6-2-1679 in Dordrecht begraven. Hun dochter Pietertje werd op 7-2-1679 in Dordrecht gedoopt, dus moeder zal in het kraambed zijn overleden.

   Pietertge Gijsberts ging op 2-2-1670 in Dordrecht in ondertrouw met Jacobus Benjamins (van) Swol en liet aldaar op 1-12-1670 een zoon Gijsbert dopen. Zij lieten op 3-4-1677 in Dordrecht een dochter Metje dopen.

   Jacobus Benjamijnsz. Swol ende Lijsbeth Pieters, ecgte luijden, lieten een testament passeren op 4 april 1667, dat in januarij 1669 bij de weeskamer werd vertoond. De vrouw van Jacob Swol was op 20-12-1668 in Dordrecht begraven.

   Dordrecht, D& 2 februarij 1670:
   - Jacob Benjaminse, molenaar, weduwnaar van Dordregt, won. in [??] agter ’t Bagijnhoff, met
   - Pietertje Gijsen, j.d. van Papendrecht, wonende in de Kleijne Vischmarkt.
   Alhier getrouwt d& 16 Februarij 1670.

   In Dordrecht op den xvij november @no xvij een ende twintigh compareerden:
   Jacobus Benjaminsz. Swol, gezond van lichaem, en Pieterken Gijsbertsdr., sieck te bedde liggende, woonende binnen deze Stede, maakten een uitgebreid testament op in Dordrecht in 1668 of 1669. De kinderen moet bij mondigheid de somme van vijf en twintich Carolus Guldens worden betaald. Verder werden Jacob Jansz., hoefsmith, ende Jan Thomas Beijs genoemd als getuigen.

  x Dordrecht 16-2-1670   Jacobus Benjamins (Jacobus Benjaminsen) van Swol .
   Otr. op 2-2-1670 in Dordrecht.
   Kinderen: Gijsbert, Jacob, Kristina, Metje en Pietertje.

   Moelenaar Jacobus Benjamins van Swol was [eerst] de echtgenoot van Lijsbeth Pietersdr.
   Jacobus Benjamijnsz. Swol en Lijsbeth Pietersdr. maakten ook samen een testament op.

   Jacobus Benjamijnsz. Swol was betrokken bij de verkoop van de Rosmolen "Het Raaphout" aan de Vriesestraat / Vest in Dordrecht.

   Een kind van Jacobus van Swol werd op 8-6-1679 in Dordrecht begraven.

   Op 19-5-1690 in Dordrecht werd een hoekhuis en erf aan de Kromme Elleboog / Dwarsgang in een openbare verkoop verkocht voor f550 aan Pieter Hechters van de gefailleerde Jacobus Benjaminsz. van Swol. Curators waren baljuw Willem Evenblij en Adrien Meijnaert, lid veertigen.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.