Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm , *Papendrecht ±1645 , † Dordrecht 11-4-1721.
Marijtje Gijssen was getuige bij het huwelijk van Pieter Bearthoutsz de Sterke , de ondertrouw van Hendrick Bacx .

Dochter van Gijsbert Vlijm .


◊ Dordrecht 28-11-1666 (otr Dordrecht 14-11-1666)
    Baerthout Thijssen de Sterke , * 1640 , ~Dordrecht 28-3-1640 , † 2-1712, [] Dordrecht 24-2-1712.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Dordrecht rond 1700..

Kinderen:
 1. Maaijken de Sterke , * 1667 , ~Dordrecht 18-9-1667 , † ±1668 .
  Maaijken was getuige bij de doop van Johanna Pieters de Sterke (?) .
   Maaijken, dochter van Baarthout Thijssen Sterk en Maijken Gijssen.


 2. Maeijke Baerthouts de Sterke , * 1668 , ~Dordrecht 24-12-1668 .
  Maeijke Baerthouts was getuige bij de ondertrouw van Aelbert Hooijwagen , de ondertrouw van Huijbert Obbens , de ondertrouw van Johannes (Jan) van Eijsden .
   Maeijke, dochter van Baerthout de Stercke en Maijke Gijsberts.

   Marijken/Maeijke Baerthout de Sterke.

   Dordrecht, Sondasgh Den 5 Meij 1715:
   Jan van Eijsden, jongman van Dordregt, woont in de Kolfstraet, geassisteert met Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden, zijn moeder, met
   Maria Snep, jongedochter van Dordregt, woont bij de Nieubrugh, geassisteermt met ADriaaen vander Hoeven, haer oom en bij schriftelijk consent van Jannetie Deglede, wede. Corstiaen Snep, haer moeder. Den 19 Meij 1715 alhier getrout door do. Lacoste.

   N.B. Cornelis Rijcken was getrouwd met een Maria Barthout, j.d. van Leiden.

  ◊   Johannes Jan van Eijsden , * ±1668 , ~Dordrecht 4-2-1669 , † <1715.
   Ondertrouw op 22-7-1691 in Dordrecht.
   Kinderen: Johannes en Maria.
   Doop van Johannes, zoon van Johan [Simonsz] van Eijsden en Heijltge Cornelis [Beijer].
   Overl. tussen 1703 en 1715.

   D& 22 julij 1691 [in Dordrecht ondertrouwd];
   Jan van Eijsd&, wijnc[??], j.m. inde wijnstraet, &
   Maijk& Baartouts, j.d. aende Kleijne Vismarkt, beijde van Dord.

   Op huijde den 23-1-1704 compar. in Dordrecht
   "Sr. Johannes van Eijsden, koopman in Rensche Wijnen ende eerbaere Maijke de Sterke, egte luyden, stellende en committerende" bij testament. Zij benoemden tot voogd ofte voogdesse over hun na te laten kinderen de langst levende van hen.

  ◊ Dordrecht 4-2-1715   Johannes Vogels , † >8-1722.
   Ondertrouw op 20-1-1715 in Dordrecht.
   Johannes Vogels, wed. [van Helena de Vos] met Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden.

   Sondagh, den 20 Januarij 1715:
   Johannes Vogel, weduwnaer van Bacherach, woont buijten de Vriesepoort, met
   Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden van Dordt., woont bij de Nieuwbrugh.
   Den 4 februarij 1715 alhier getrout.

   Den 16 Septb. 1685:
   Johannes Vogel, wijncuijper, j.m. van Bacharach, woont op de Hoognieuwstraet, met
   Helena de Vos, j.d. van Dordt, woont in de Stooffstraet.

  2 kinderen


 3. Matthijs Barthoudsz de Sterke , * 1670 , ~Dordrecht 19-12-1670 .
   Mathijs, zoon van Baerthout Tijsz [Sterk] en Maijken Gijsberts [Vlijm].

   In 1712 speelde er in Dordrecht een conflict tussen Hadewij de Haan en Matthijs Baerthout de Stercke, die Hadewij uitschold voor hoer, teef en beest. Hij vertelde dat hij haar vroeger, toen ze sneepen gingen venten in de Noort, voor een dubbeltje ’afnaaide’. Hij had haar vervolgens onbetamelijk aangevat, haar rokken opgelicht en gezegd: "Wilt gij niet nogmaals zeggen, likt mijn gat, likt mijn etc.". Daarna had hij haar tot bloedens toe geslagen.

   Later had De Stercke gezegd: "Heb je van dat leven tusschen Cornelis in den Hemel en Hadewijchje in de Hel niet gehoord?" Hij had daarbij gesuggereerd dat Hadewij na een vechtpartij van haar man met een zakje geld bij de officier was gaan "krijten en kermen".

   Kinderen gedoopt in Dordrecht:
   ~ 6-5-1703 Maria,
   ~ 27-3-1708 Gijsbert,
   ~ 29-6-1706 Leendert, overl. 5-11-1733 op weg naar Batavia in IndonesiŽ.
   ~ 15-2-1712 Mettie.

  ◊   Lijsbeth Gerritsen Buijs , * ±1675 , [] Dordrecht 13-2-1733.
   Ondertrouw op 6-10-1697 in Dordrecht.

  6 kinderen


 4. ? Gijsbert Baerthouts de Sterke , * 1670 , ~Dordrecht 19-12-1670 .
   Gijsbert en Maijken, tweeling van Baerthout Tijsz de Sterke, gedoopt op19-12-1670 in Dordrecht.

   Omschrijving is onduidelijk.


 5. Pieter Bearthoutsz de Sterke , * 1672 , ~Dordrecht 12-10-1672 , † Rotterdam 10-11-1716 .

  ◊ 1698   Anna Ariens van der Fuijck , * 1675 , ~Dordrecht 15-4-1675 , † 12-1703, [] Dordrecht 27-12-1703.
      Dochter van Adriaen (Arien Fransen) van der Fuijck en Maijke Pieters de Sterke .
   Ondertrouw op 26-10-1698 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm .
   Dochter van Ary Franken van der Fuijk, die was overleden vůůr Anna’s huwelijk. Zijn weduwe woonde bij ’t Groothooft. Anna’s moeder heette Maijke Pieters. Arie en Maijke gingen op 10-4-1672 in ondertrouw.

  c ? ±1705   Maaijke (Maijkie) Evenwel , * 1671 , ~Dordrecht 23-9-1671 , † 1759, [] Dordrecht 10-9-1759.

  ◊ Rotterdam 16-10-1707   Adriana Fertilet , *Gouda <1690 , † 11-1747, [] Rotterdam 20-11-1747.
  Adriana was getuige bij de doop van Willem Willems Hoeck , de doop van Aalberth Dirks de Sterke , de doop van Albert Dirks de Sterke , de doop van Bartha Dirks de Sterke , de doop van Johanna Jans Danenbroek , de doop van Dirk Klaasz Harting , de doop van Dirck Jans Danenbroek , de doop van Adriana Jans Danenbroek .
   Ondertrouw op 2-10-1707 in Rotterdam.
   Adriana was j.d. van Gouda; Pieter was weduwnaar van Dordregt, beiden won. Haringvlied in Rotterdam.

   Adriana/Arijaantje Vertilet/Farvelet/Fartelet/Fartilet/Vertillet/Vertolet/Verteijlit.

   Pieter de Sterke en Adriana Vertelet waren op 17-7-1712 in Rotterdam getuige bij de doopvan Willem, zoon van Willem Hoek en Aeltje Kop, wonende bij de Oostpoort.

   In de archieven van Gouda is sprake van een Adriana Fertilet, die in 1703 een verzoeksschrift deed aan het stadbestuur van Gouda.
   Verder is er in die archieven over de periode 1669-1732 sprake van een Adriana Fertilet als enige dochter van Dirck Fartilet. Ook is er sprake van een Dirck Fartilet, oudste zoon van Niclaes Fertilet. Ook is er sprake van een Dirck Fartilet, tabakverkoper aan de Botermarkt.

  6 kinderen


 6. Dirck de Sterke , * 1675 , ~Dordrecht 20-2-1675 .
  Dirck was getuige bij de doop van Kathrijna Pieters de Sterke , de doop van Johanna Pieters de Sterke .
   Dirck, zoon van Barthout Thijssen [Sterck] en Marijken Gijsberts.

  ◊ Rotterdam 15-5-1703   Maria Cornelisse Groen , * ±1680 , † 1712, [] Rotterdam 7-10-1712.
  Maria Cornelisse was getuige bij de doop van Kathrijna Pieters de Sterke .
   Ondertrouw op 22-4-1703 in Rotterdam.

  ◊ Rotterdam 10-1-1713   Bertha Alberts van der Mate .
   Ondertrouw op 25-12-1712 in Rotterdam.

  6 kinderen


 7. Metje de Sterke , * 1677 , ~Dordrecht 20-6-1677 , † ±1680 .


 8. Barthout de Sterke , * 1680 , ~Dordrecht 13-3-1680 , † AziŽ 15-3-1732 .
   Barthout, zoon van Barthout Sterck en Margriete Gijsen.

   Op 26-4-1731 tradt Barthout de Sterke uit Dordregt in dienst als ziekentrooster op het schip Krooswijk voor de kamer van Rotterdam. Het schip deed de kaap aan van 30-8-1731 t/m 22-9-1731 en kwam op 15-12-1731 in Batavia aan. Barthout de Sterke is op 15-3-1732 overleden in AziŽ, waarbij zijn vrouw Heijltje Huigmans zijn begunstigde was.

  ◊ Dordrecht 28-8-1707   Geertruijt van Walraven , * ±1685 , † 7-1711, [] Dordrecht 28-7-1711.
   Ondertrouw op 14-8-1707 in Dordrecht.

  ◊ Dordrecht 18-9-1727   Heijltje Knegtmans .
   Ondertrouw op 31-8-1727 in Dordrecht.

   Heijltje Knegtmans/Huigmans.

  3 kinderen


 9. Gijsbrecht Baerthoutsz de Sterke , * 1682 , ~Dordrecht 2-12-1682 .
   Gijsbrecht & Metje, kinderen van Baerthout Tijsz Sterck en Marichjen Gijsen Vlijm.


 10. Metje de Sterke , * 1682 , ~Dordrecht 2-12-1682 .
   Gijsbrecht & Metje, kinderen van Baerthout Tijsz Sterck en Marichjen Gijsen Vlijm.

   Is ter Wees-Camere geŽxhibeert acte van voogdije van Willem van Schelt, weduwenaer van wijlen Metje de Sterke, gepasseert voor den notaris Jan van der Star, residerende binnen Dordrecht in dato den 11 augustus 1776, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot voogden zyn aangestelt Matthijs van Schelt en Jacobus Muijssen. Ondertekend door matthys van Scheldt.

  ◊ 1703   Arnoldus van Wel , * >1670 .
   Ondertrouw op 4-2-1703 in Dordrecht.
   Kinderen gedoopt in Dordrecht:
   - Alida, ~28-5-1704, ~1-2-1711,
   - Adriana, ~23-4-1709,
   - Everardus, ~29-6-1705,
   - Evert, ~8-7-1714,
   - Maria, ~17-1-1716,
   - Barthout, ~23-1-1707, ~5-10-1712, ~12-1-1718,
   - Jenneke, ~5-1-1720,
   - Arent, ~20-4-1721, ~11-5-1723.

   Zoon Evert ging op 26-1-1737 in Dordrecht in otr. met Johanna Geertruij van Gaalen en liet ald. op 30-11-1737 een zoon Arnoldus dopen en op 24-8-1740 ald. een dochter Metje dopen.

   Arnoldus van Wel(l) was een zoon van Evert Sanders van Wel uit de omgeving van Nijmegen, die op 15-11-1671 in Papendrecht trouwde met Aeltje Jans van Duyts. Toestemming voor dat huwelijk is verkregen op 1-11-1671 te Dordrecht.

   Mogelijk ontleent zijn familie de achternaam aan het plaatsje Well aan de noordzijde van de Maas in Gelderland.

  12 kinderen


 11. Pieternella de Sterke , * 1684 , ~Dordrecht 23-10-1684 .
   Pieternella, dochter van Barthout Thijssen Sterck en Marijtgen Gijsen Vlijm.

   otr. Dordrecht zondag 5-8-1708 (tr. 19/8):
   Hendrick Bacx, j:m: woont buijten de Vriesepoort, geassis.t met Maeijcken Cornelis Coomans desselfs moeder, met Pieternella de Stercke, j:d: woont aan ’t Groothooft, beijde van Dordregt, geassisteert met Maeijcken Gijsberts haer moeder.

  ◊ Dordrecht 19-8-1708   Hendrick Bacx , * 1686 , ~Dordrecht 1-4-1686 , † <1718.
      Zoon van Lieve Hendricxse Bax en Maeijken Cornelisse Coomans .
   Getuige bij het huwelijk: Maeijken Cornelisse Coomans en Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm . Aangezien zijn enige zoon naar hem is vernoemd, ligt het voor de hand dat Hendrick Bacx reeds kort na zijn huwelijk is overleden, mogelijk in de winter van 1708-09.

  ◊ ±1715   Matthijs van Emmerik , * 1692 , ~Dordrecht 23-7-1692 .
      Zoon van Jan Govertsz van Emmerik en Lijsbeth Matthijssen (Lijsbeth Tijsse) .

  6 kinderen


 12. Aerdina (Ardina) de Sterke , * 1688 , ~Dordrecht 3-9-1688 .
   Aerdina, dochter van Baerthout Thijssen Sterck en Marritje Vlijm.

   Ter Wees-Camere in Dordrecht werd ’t Testament opgemaakt van Huybert Obbens en Ardyna de Stercke op 25 aug. 1720, waarbij de weeskamer werd uitgesloten en de langstlevende tot voogd werd aangesteld.

  ◊ Dordrecht 5-8-1714   Huijbert Obbens .
   Ondertrouw op 22-7-1714 in Dordrecht.
   Huijbert Obbis, jongman van Dordregt, woont aen het groothooft, geassisteert met Ubbe Sikkes, zijn oom, en Elisabeth Lolle, sijn muij, met
   Ardina de Sterke, jonge dogter van Dordregt, woont aen het groothooft, geassisteert me Maeijke de Sterke, haer suster, en bij mondelingh consent van haer moeder;
   den 5 Augustij 1714 alhier getrout door do. Vechovius.

   Kinderen gedoopt in Dordrecht:
   - Barthout, ~3-11-1720,
   - Jenneke, 1-6-1723,
   - Metje, ~2-9-1725, jÜ,
   - Mettie, ~17-7-1729.
   Getuige bij het huwelijk: Maeijke Baerthouts de Sterke .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.