Cornelis Voorstadt .
Zoon van ? .

RECHTSBOVEN: Cornelis Voorstadt woonde in Delft

Kinderen:
 1. ??? Maerten Cornelisz van Voorstadt , [] Delft 26-6-1638.
   D’heer out Schepen Maerten Cornelisz Voorstadt werd begraven in de Oude Kerk van Delft.

   Maerten Cornelisz Voorstadt, koopman, wordt op 9-7-1623 vermeld als schuldeiser.

   Vermeld als erfgenaam in een testament van Cornelis Maertensz van Voorstadt, koopman te Delft, opgemaakt op 22-4-1605. Cornelis Maertensz van Voorstadt bezat een huis, erf en tuin aan de Buitenwatersloot ZZ, een tuin buiten de Waterslootsepoort ande zuijtzijde van der vaerte en ook nog een brouwerij in Delft.
   Bij een later testament van Cornelis Maertensz van Voorstadt, koopman te Delft, opgemaakt op 19-5-1611 is Willem Cornelisz van Voorstadt de erfgenaam en zijn er legaten voor Aeltge Cornelisdr., Cornelis Hendricxz en Maerten Cornelisz van Voorstadt. De erfenis bestond toen uit een huisje en looiwerf en een tuin en erf, beiden aan de Buitenwatersloot ZZ.

  x Delft 5-3-1628   Machtelt Wolphertsdr van den Berch , * ±1605 .
      Dochter van Wolphert Jacobsz van den Berch en Arijaentgen Jansdr .
   Maerten Cornelisz Voorstadt, jongeman, wonend Oude Delft, en Machtelt Wolphertsdr. van den Berg, jongedochter, wonend Geer.

   Maria Wolphersdr. van den Bergh, Frans Wolphertssz. van den Bergh, Jan van den Bergh en Gerrit van den Bergh worden op 30-4-1659 in Delft genoemd als erfgenamen van Jacob Vosmaer en Wolpherts Jacobsz van den Bergh. Het betrof de helft in wei- en teelland in Wateringen.

   Wolphert Jacobsz van den Berch werd in een testament van Erckgen Doendr. van 25-7-1601 in Delft een legaat toegekend.


 2. ??? Aeltgen Cornelisdr .

   Vermeld als erfgenaam in een testament van Cornelis Maertensz van Voorstadt, koopman te Delft, opgemaakt op 22-4-1605. Bij een later testament opgemaakt op 19-5-1611 krijgt Aeltge Cornelisdr. een legaat.


 3. ??? Willem Cornelisz Voorstadt , [] Delft 10-5-1618.
   Willem Cornelisz van Voorstadt werd in de Oude Kerk van Delft begraven. Hij woonde aan de Binnenwatersloot.

   Vermeld als erfgenaam in een testament van Cornelis Maertensz van Voorstadt, koopman te Delft, opgemaakt op 22-4-1605. Cornelis Maertensz van Voorstadt bezat een huis, erf en tuin aan de Buitenwatersloot ZZ, een tuin buiten de Waterslootsepoort ande zuijtzijde van der vaerte en ook nog een brouwerij in Delft.
   Bij een later testament van Cornelis Maertensz van Voorstadt, koopman te Delft, opgemaakt op 19-5-1611 is Willem Cornelisz van Voorstadt de erfgenaam en zijn er legaten voor Aeltge Cornelisdr., Cornelis Hendricxz en Maerten Cornelisz van Voorstadt. De erfenis bestond toen uit een huisje en looiwerf en een tuin en erf, beiden aan de Buitenwatersloot ZZ.
   Beroep: Koopman van 1600 tot 1600

  x   NN. , † <1605.

  x Delft 30-1-1605   Catharina Joostendr (Katharijna Joosten) van Overvest , * ±1565 .
   Willem Cornelisz van Voorstadt, weduwnaar, wonend Binnenwatersloot, en Catharina Joostendr. van Overvest, weduwe van Sasbout Janssen, wonend Geer.

   Begin 1593 werd in Delft een Joost Fransz van Overvest genoemd.


 4. ? Maertge Cornelis , * ±1580 .
  Maertge Cornelis trad op als getuige bij de doop van Anna van Segwaert (?) , de doop van Anna Claesse van Segwaert (?) , de doop van Claes Claesz van Segwaert .

  x Delft 27-6-1599   Jan Francen .
   Jan Franssen, zeevarende gezel, afkomstig uit Utrecht, wonend in Rotterdam, en Maritghe Cornelis, jongedochter, wonend in de Pieterstraat.
   Op 25-8-1617 lieten zij een kind dopen, naam onbekend.

   Jan Francen trad op als getuige bij de doop van Anna van Segwaert (?) .

  1 kinderen


 5. ??? Jannetgen Cornelisse , * ±1585 .

  x Delft 6-8-1606   Claes Adriaensz (Claes Ariensz) van Segwaert , † ±1624.

  x Delft 1-2-1626   Arien Joppen Mouthaen , [] Delft 13-4-1630.
   Otr. op 17-1-1626 in Delft.
   Arien Joppen, schipper en weduwnaar, en Jannetgen Cornelis, weduwe van Claes Arienszn, beiden won. Zuideinde.
   Arijen Joppen, schipper, begraven in de Oude Kerk van Delft.

   Hij was een zoon van Jop Pietersz. Mouthaan en Ariaentgen Adriaensdr.

   In 1635 was in Delft sprake van de inventaris van de boedel van Arientgen Adriaensdr., weduwe van Job Pietersz. Mouthaan, grootmoeder en erflater van Adriaen Joppen, gehuwd met Joosge Jochumsdr. en Jannitgen Cornelisdr.

   In de periode 1632-36 was sprake van rekeningen en staat met scheiding van de goederen van de kinderen uit Mouthaan’s 1ste huwelijk. In 1639 was er een rekening van de goederen van [zijn 1e vrouw] Joosge. In 1640 was sprake van een rekening van de goederen van [dochter] Ariaentge en in 1640 en 1645 van rekeningen van de goederen van [dochter] Pieternella.

  x Delft 28-9-1631   Joost Heijndricxz van Oor , [] Delft 5-5-1648.
   Otr. op 13-9-1631 in Delft.
   Joost Heijndricxz van Oor was weduwnaar, wonend aan de Verversdijk, en Jannetgen Cornelisse was weduwe van Arien Joppen Mouthaen, wonend aan het Zuideinde.
   Joost Hendrickxsz van Oort, begraven in de Nieuwe Kerk van Delft.

   Joost Heijndricxz van Oor(t)
   Beroep: Verwer, Zwartverwer

   Joost Heijndricxz trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Jacob Ckeas , de doop van Cornelis van den Polder , de doop van Sara van den Polder , de doop van Niclaes Jacobs (Claes Jcobsz) Segwaert , de doop van Sara Vranken van den Polder , de doop van Willem Jacobs Segwaert , de doop van Joost Vrancken van den Polder , de doop van Jacobus Jacobs (Jacob Jacobsz) Segwaart , de doop van Willem Jacobsz Segwaert , de doop van Cornelis van den Polder , de doop van Jannetgen Arijens , de doop van Jannetgen Ariens Segwaert , de doop van Ermtje Vrancken van den Polder .

  6 kinderen


 6. Neeltgen Cornelisse ( Voorstadt) , * ±1610 , [] Delft 10-4-1675.

  x Delft 4-5-1631   Jacob Claesz Segwaert , * ±1610 , † Delft 1-11-1687, [] Delft 5-11-1687.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.