Peeter Anthoniss (Peter Toniss) Vos , [] Sprang ±1-10-1642.
Zoon van Thonis Peeterss Vos .


x Sprang 1-1-1612 (otr Sprang 17-12-1611)
    Aechte Geerit Peeters (Aechtken Gerarts) , *Sprang ±1590 , † ±1613.    

x Sprang 13-7-1614 (otr Sprang 22-6-1614)
    Thonisken Goverts (Thoenusgen Goers) , † <3-1623.    

x Sprang 9-4-1623 (otr Sprang 13-3-1623)
    Maeijken Dirckss , *Sprang ±1590 , † <1667.
Kinderen:
 1. Aert Peterssen Vos .

   Aert Peters Vos is een broer van Antoni Peters Vos en Maeijken Dirckss is hun moeder.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geritss Beij als voocht van de kijnderen van Adriaen Geritss Moerman bij Anneken Dirckss ende heeft overgegeven aen Aert Peterss Vosch een gesedt mette timmeringen in Sprang op 7-1-1640.

   Loon op Zand, 26-3-1642: Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen, weduwe van Lijsken Hendrick Hendricxssen de Decker, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van Adriaen Mattheeus Peters van Riel, gehuwd met Maijken,
   en Aert Peterssen Vos, gehuwd met Hendricxken, dochter van voornoemde Anthonis en Lijsken.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel, gehuwd met Maijken, en Aert
   Peterssen Vos, gehuwd met Hendricxken, dochters van Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen en Lijsken Henrick Henricxssen, maken een
   boedelscheiding.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel en Aert Peeterssen Vos bekennen
   schuldig te zijn aan Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen een bedrag van 500 gulden terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-2-1660 ingelost is.

   Loon op Zand, 30-4-1642: Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen naast de goederen die zijn zwager
   Aert Peterssen Vos op 20-10-1641 getransporteerd heeft aan Lucas Adriaens en Adriaen Thomas.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peter Vos ende heeft overgegeven aen Antoni Peters Vos, broeder, een stuk geseeth mette huijsinge etc. op 31-10-1645 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Aert Joost Bertromss ende heeft overgegeven aen Aert Peterss Vos een geseeth mette huijsinge etc. op 31-10-1645 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Loon op Zand, 28-2-1660:
   Jan Adriaen Robben, gehuwd met Maijken Anthonis Corstiaen Jan Sijmens, eerder weduwe van Adriaen Mattheeussen van Riel, bekent schuldig te zijn aan Aert Peterssen Vos, gehuwd met haar zuster Hendricxken, een bedrag van 40 gulden terzake van een openstaande schuldbekentenis van Adriaen Mattheeus van Riel.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-12-1663 ingelost is.

  x <1643   Hendricxken Anthonis Corstiaensen (Hendricksgen Theunes) , * ±1620 .
      Dochter van Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen en Lijsken Hendrick Hendricxssen de Decker .
   Geschat geboortejaar.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel en Aert Peterssen Vos beloven Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen gedurende zijn gehele levenhuisvesting te geven bij een van hen (naar zijn keuze), na het overlijden van zijn huidige echtgenote Heijltken Willems.

   Sprang, 19-11-1644: Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Robbert Handrickss Decker, Handrick Corneliss, Thonis Wouterss x Judick Corneliss, Aert Peterss Vos x Handricken Toniss ende Adriaen Matheuss x Maeijken Toniss ende hebben overgegeven aen Wouter Adriaen Joosten ende Handrick Corneliss Bie.

  1 kinderen


 2. Antoni Petersen Vos , *Sprang ±1625 .

  x Sprang 28-10-1646   Jenniken Bertams de Bruijn , *Vrijhoeven ±1625 , † <1665.
   Otr. op 4-10-1646 in Sprang.
   Begin 1665 waren er nog 6 kinderen uit Antoni’s 1ste huwelijk in leven: Peeter, Betrom, Lijsbeth, Pieternel, Marie en Govertje.

   Loon op Zand, 22-11-1644: Joost Adriaen Hendricxssen Vos bekent schuldig te zijn aan Goijaert Bertronssen de Bruijn een bedrag van 282 gulden terzake van een transport op heden.

   Op 13-1-1653 verkoopt Antonis Peeters Vos x Jenniken Bertrams de Bruijn, Sprangh, [iets] aan
   Lambert Marcelis

  x Sprang 26-3-1665   Janneken Hendrix Back , *Loon op Zand ±1630 .

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.