Pieternella Jacobs Vos , *Vrijhoeve-Capelle 1778 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-12-1778 , † Capelle (NB) 18-3-1847.
Dochter van Jacobus Vos (?) en Johanna (Johanna Cornelisse) de Rooij (?) .
Pieternella Jacobs trad op als getuige bij het huwelijk van Adriaan de Jong .


x ’s-Grevelduin-Capelle 9-3-1800 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 20-2-1800)
    Pieter Cornelisse Rosenbrand , *Capelle (NB) 1777 , ~’s-Grevelduin-Capelle 16-3-1777 , † Capelle (NB) 8-7-1822.

RECHTSBOVEN: Capelle (NB) in de 19e eeuw

Kinderen:
 1. Cornelis Rosenbrand , *Capelle (NB) 20-2-1801 , ~Capelle (NB) 22-2-1801 , † Capelle (NB) 3-1-1878 .
   Ook 21-2-1801 wordt als doopdatum genoemd.

   Ten tijde van zijn huwelijk waren zijn beide ouders reeds overleden.
   Beroep: hooi- en akkerbouwer.

  x Loon op Zand 17-6-1847   Anna Schouten , *Loon op Zand 22-9-1814 , † Capelle (NB) 11-2-1891.
      Dochter van Willem Schouten en Helena (Leena) Ockers .
   Kinderen: Willem (3x) en Pieter.

   Zij was een dochter van wijlen Willem Schouten en (He)lena Ockers / Deckers, landbouwster.

   - Cornelis Rosenbrand, jongeman, van beroep bouwman, oud 46 jaren, geboren te Capelle, den 20sten feb. 1801, wonende te Capelle, meerderjarige zoon van Peter Rosenbrand en van Pieternella Vos, beide overleden. En ter andere zijde
   - Anna Schouten, jongedochter, zonder beroep, 32 jaren, geboren te Loonopzand, meerderjarige dochter van Willem Schouten, overleden, en Helena Ockers, landbouwster, wonende te Loonopzand.
   De eerste afkondiging van hun huwelijk was op den 6den junij 1847. De getuigen waren geen bloedverwanten. Beiden zetten hun handtekening onder acte No. 27.

  4 kinderen


 2. Johanna Rosenbrand , *’s-Grevelduin-Capelle 10-9-1803 , † 3-1805 , [] Capelle (NB) 1-4-1805.


 3. Johanna Rosenbrand , *Capelle (NB) 11-5-1806 , ~Capelle (NB) 18-5-1806 , † Capelle (NB) 28-3-1835 .
  Get. bij de overl. aangifte: Adriaan Adriaans de Jong en Adriaan de Jong .
   Oud 28 jaren. Om middernacht overleden. Aangifte gedaan door Adriaan de Jong de jonge, 31 j., behuwd broer, en Adriaan de Jong de ouden, 59 j., veldwachter.
   Beroep: dienstmeid


 4. Maria Rosenbrand , *Capelle (NB) 28-11-1808 , ~Capelle (NB) 1-1-1809 , † Capelle (NB) 12-12-1882 .

  x Capelle (NB) 1-10-1832   Adriaan de Jong , *Capelle (NB) 10-5-1804 , ~Capelle (NB) 13-5-1804 , † Capelle (NB) 7-5-1857.

  10 kinderen


 5. Jacoba Rosenbrand , *Capelle (NB) 5-1-1811 , † ±1812 .


 6. Jacoba Rosenbrand , *’s-Grevelduin-Capelle 10-11-1813 , † ’s-Grevelduin-Capelle 29-3-1815 .


 7. Willem Rosenbrand , *Capelle (NB) 22-3-1816 , † Capelle (NB) 5-10-1852 .


 8. Jacoba Rosenbrand , *’s-Grevelduin-Capelle 6-11-1818 , † ’s-Grevelduin-Capelle 8-11-1818 .


 9. Jacobus Rosenbrand , *Capelle (NB) 24-9-1819 , † 31-3-1821 .


 10. Pieternella Rosenbrand , *Capelle (NB) 6-7-1822 , † Capelle (NB) 13-7-1887 .
   Den Zesden Julij is alhier geboren Pieternella, Dochter van Pieter Rosenbrand en van Pieternella Vos.

   Op den 7den mei 1852 in Capelle zijn getrouwd:
   - Gerrit de Rooij, geboren te Capelle, oud 30 jaren, an beroep arbeider, wonende te Capelle, weduwenaar van Geertrui Lekkerkerk, meerderjarige zoon van Albert de Rooij en van Francijna Pruijsers, beiden overleden, ten eenre, en
   - Pieternella Rosenbrand, geboren te Capelle, 29 jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Capelle, meerderjarige dochter van Pieter Rosenbrand en van Pieternella Vos, beiden overleden.
   De bruidegom heeft "aan zijne verpligting ten aanzien der der Nationale Militie voldaan". Hij is geboren den 22ste jan. 1822 te Capelle. De bruid is geboren den 6den Julij 1822 te Capelle. De 1ste afkondiging van hun huwelijk was des voormiddags elf uren voor de bruitendeur van het gemeentes-huis op de eerste zondag den 25sten april 1852.
   De eerste getuige, Cornelis de Rooij, oud 36 jaren, van beroep, schoenmaker, wonende te Caplle, was de broeder van de bruidgeom. Onder de overige 3 getuigen, die geen familie waren, bevond zich nog Gerrit de Jong, oud 42 jaren, van beroep D. Veldwachter, wonende te Capelle.

  x Capelle (NB) 7-5-1852   Gerrit de Rooij , *Capelle (NB) 22-1-1822 , † Capelle (NB) 12-9-1882.
      Zoon van Albert de Rooij en Francijna (Sijna) Pruijsers .
   Get. bij het huwelijk: Gerrit de Jong en Cornelis Albertsz de Rooij .

   Gerrit de Rooij was weduwnaar van Geertrui Lekkerkerk, die op 22-jarige leeftijd was overleden.
   Pieternella beviel op 16-6-1859 in ’s-Grevelduin-Capelle ook nog van een naamloos overleden kind.

   Gerrit de Rooij werd vanwege broederdienst vrijgesteld van militaire dienst.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.