Dirk Hendrikse (Dirrick Hendrix) de Vries , *Dordrecht ±1665 , † ±1728.
Zoon van Hendrick .
Dirrick Hendrix trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrick de Fries .


× (otr Dordrecht 9-5-1694)
    Anna Franssen (Annetie Fransse) (van Horbach) , *Dordrecht 1667 , ~Dordrecht 21-10-1667 .

RECHTSBOVEN: Dordrecht, rond 1660 geschilderd door Aelbert Cuyp

Kinderen:
 1. Frans Dirricks de Vries , * 1695 , ~Dordrecht 27-2-1695 .

   Terzijde: Het was een Frans Sijmonsz. de Vries die molens bezat. De François Vries uit Dordrecht, die op 27-9-1712 in Rotterdam poorter werd, trouwde op 23-3-1721 in Rotterdam met Maria van Wesel, jongedochter van Dordrecht en wonend in Dordrecht. Zij woonden aan de Wijnhaven in Rotterdam, toen zij op 15-1-1722 in Rotterdam een zoon Simon lieten dopen met als getuigen daarbij Anthone de Vrijer, Clara van der Graef en Anna Roelandis. Marija van Wesel is begraven op 19-1-1723 in de Franse kerk, eijge kelder, in Rotterdam, 4 uren beluijt. Francoijs de Vries hertrouwde als wed. op 6-3-1731 in Rotterdam met Aletta Geertruijd van Rijsoort, jongedochter, van en won. Rotterdam, op attestatie van de Nederduijtse kerk van Rotterdam.


 2. Hendrick Dirricks de Vries , * ±1696 , ~Dordrecht 7-1-1697 , † ±1698 .
   Dirrik Hendrixs en Anna Fransen lieten op 7-1-1697 in Dordrecht een zoon Hendrik dopen.


 3. Ariaentie Dirricks de Vries , * ±1697 , ~Dordrecht 12-2-1698 .
  Ariaentie Dirricks trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Langeweg .
   Dirk Hendrikse en Anna Franse van Horbach lieten op 12-2-1698 in Dordrecht een dochter Ariaantie dopen.

   Ariaentie de Vries trouwde op 17-11-1726 met Willem Gerritse Bijnaam, j.m. van Dordrecht, zoon van Gerrit Willemse Bijnaam (+<1-11-1726) en Willemijntje Claasje van Batenburgh. Ondertrouw 1-11-1726.

  × 17-11-1726   Willem Gerritse Bijnaem .
   Otr. op 3-11-1726 in Dordrecht.
   Willem Geeritse Bijnaem, j.m., woont in het Toornstraetje, met
   Ariaentie de Vries, j.d. woont inde Botjesstraet, beijde van Dordregt.
   Zij kregen zonen Gerard en Dirck.

   Willem Gerritse Bijnaam/Bijnaart.

  2 kinderen


 4. Hendrick Dirrickse de Vries , *Dordrecht 1700 , ~Dordrecht 13-3-1700 .
   Dirk Heijndrikz en Annegje Fransse lieten op 13-3-1700 in Dordrecht een zoon Heijndrik dopen.

  × Dordrecht 3-12-1730   Kaatje (Caetje) van den Ende , *Vlissingen ±1705 .
   Otr. op 17-11-1730 in Dordrecht.
   Hendrik de Vries, Jongman van Dordregt, woont inde Batjesstraet, met Caetje Vanden Enden, Jonge dogter van Vlissingen, woont bij de Nieuwbrugh; den 3 December 1730 alhier getrout door do. Vande Wall.
   Kinderen o.a. Dirk, Jan en Francoijs.

  5 kinderen


 5. Maeijke de Vries , * 1702 , ~Dordrecht 28-3-1702 , † 6-1770 , [] Dordrecht 21-6-1770.

  × Dordrecht 23-7-1730   Gerrit Langeweg , * 1707 , ~Dordrecht 29-10-1707 , † <5-1761.

  5 kinderen


 6. Pieter Dirksz de Vries , * 1704 , ~Dordrecht 26-7-1704 .
   "Dirck Hendrikse en Angenietje Fransse __ Pieter"


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.