Jannetje Witte Vrijlant , *Pernis ±1645 , † 1695, [] Rhoon 8-1695.
Dochter van Witte Jansz (Wit Jansz) Vrijlant en Lijntgen Crijnen .


x Oud-Beijerland 1667 (otr Oud-Beijerland 18-9-1667)
    Gerrit Leenderts Coornneef , *Poortugaal ±1642 , ~Poortugaal 1-2-1643 , † Rhoon 1681.
Kinderen:
 1. Lijntje Gerrits Coornneef , *Rhoon ±1668 , † Rhoon 1699 , [] Rhoon 1699.

  x ±1686   Arij Pietersz Kooning , * ±1663 , † Rhoon ±19-4-1731.
   Kinderen: Lijsbeth, 23 j., Pieter, 21 j., Jannitje, 19 j., Gerrit, 17 j., Jan 13 j. en Klaas, 11 j. op 18-12-1709.
   Kort voor zijn dood maakte Arij Pietersz Cooningh een testament op. Aan zijn zoon Jan liet hij 250 gld. na, aan zijn zonen Pieter en Klaas elk 150 gld. Zijn overige goederen vermaakte hij aan zijn zoon Gerrit.
   Hij was 46 jaar oud op 28-7-1709.

   Arij Pietersz Kooning/Cooning(h) is de stamvader van de familie De Koning.
   Hij was boer en kooiker aan de Buijtendijk/Zegenpoldersendijk te Rhoon.
   Op 22-11-1702 transporteerde de te Rhoon woonachtige Arij Pietersz Kooningh voor 161 gld. een huis met erve en ’bergh’ aan den Buijtendijck tegenover het Weegje aldaar aan zijn dorpsgenoot Jan Joppe Slooter. Dit goed was belast met een jaarlijks bedrag van 2 gld. en 5 stuivers ten behoeve van de heer van Rhoon.

  2 kinderen


 2. Leendert Gerritsz Koornneef , *Rhoon ±1669 , † Rhoon 25-9-1717 .
   Rhoon, 1717: "op de begraafnis van Leendert Gerritce Koornneef".

   Aan dit echtpaar is aandacht besteed in deel 6 van de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde. Zij hadden een dochter Jannetje Leendertsdr Coornneef, die rond 1695 in Rhoon werd geboren.
   Beroep: Diaken van 1709 tot 1715
   Beroep: armmeester der diakonie-armen te Rhoon van 1716 tot 1716

  x ±1695   Maertje Marinusse van der Wael , * ±1665 , † >11-6-1719.
      Dochter van Marinus Oorberts (van der Wael) en Jannetje Bastiaens (?).
   Samen als lidmaten vermeld te Rhoon op 10-5-1711. Zij hadden een dochter Jannetje Leenderts Koorneef, waarvan weinig bekend is.


 3. Neeltje Gerrits Coornneef , *Hoogvliet ±1670 , † Hoogvliet 22-1-1717 .

  x Hoogvliet 16-8-1704   Cornelis Claesz van den Engel , * 1674 , ~Hoogvliet 18-11-1674 , † Hoogvliet 24-5-1743, [] Hoogvliet 26-5-1743.
   Zij hadden zonen:
   - Gerrit Cornelisz van den/der Engel, ~Hoogvliet 23-11-1704, die in 1734 in Hoogvliet trouwde met A(d)riaantje van der Parre, ~Hoogvliet 13-5-1696, weduwe van Arijen Cornelisz Voogt, ~Hoogvliet 22-6-1687.
   - Claas Cornelisse van den Engel, ~Hoogvliet 2-5-1706, +Hoogvliet 18-6-1795, die op 11-10-1736 in Kralingen trouwde met Marijtje Bastiaans van der Veer, ~Kralingen 20-7-1716, +Hoogvliet 13-6-1808.

   Cornelis Klaesse Voogt/van den Engel was visser. Hij was een zoon van Klaas Meesz van den Engel en Leentje Cornelisse Voogt.


 4. Claesje Gerrits (Klaastie Gerrits) Coornneef , *Hoogvliet ±1672 , † Poortugaal ±29-8-1716 , [] Poortugaal 31-8-1716.
  Get. bij de aangifte begraven: Arijen Jansz Alderlieste .
  Klaastie Gerrits trad op als getuige bij de begrafenis van Govert Jacobse Driesprong .
   Arijen Jansz. Alderlieste glav. zijn vrouw Klaesje Gerrits Koorneef ƒ3, kerk, 5-0-0.

   Klaasje Koorneef was afkomstig uit Rhoon en woonde in Charlois.
   Zij hertrouwde
   (2) Poortugaal 17-7-1711 Arij Jansz Alderlieste,
   ~Barendrecht 19-7-1674, + Poortugaal 2-10-1750,
   en had bij hem ook een zoon.

  x Rotterdam, Charlois 10-10-1700   Govert Jacobse Driesprong , [] Poortugaal ±7-10-1710.
      Zoon van Jacob Driesprong (?) en ?
   Otr. op 11-9-1700 in Poortugaal.
   Govert Jacobsz. Driesprongh, wdnr. van Arjaentje Hubrechts Koole/Cock, won. Poortugaal, en Claesje Gerrits Koorneef, j.d., won. Charlois. Impost betaald op 11-9-1700.
   Klaesje Gerrits Koorneef glav. haar man Govert Jacobsz. Driesprongh.

   Govert was weduwnaar van Adriaentje Huijbregtse Koole.

   Get. bij de aangifte begraven: Claesje Gerrits (Klaastie Gerrits) Coornneef .

  x Poortugaal 17-7-1711   Arijen Jansz Alderlieste , *Barendrecht 1674 , ~Barendrecht 29-7-1674 , [] Poortugaal ±2-10-1750.
   Arijen Jansz. Alderlieste, j.m. van Barendrecht, en Klaesje Gerrits Koorneef, wed. van Govert Jacobsz. Driesprongh, won. Poortugaal. Kinderen: Jan en Gerrit.
   Jan Alderliefste glav. zijn vader Arij Alderliefste 3.

   Arien Jansz. Alderlieste, wdnr. van Klaesje Gerrits Koorneef, hertrouwde op 10-9-1718 in Poortugaal met Pietertje Bastiaens Stroo, j.d. van Charlois, ƒ3,-. Pietertje was gedoopt op 22-1-1673 in Charlois, dochter van Bastiaan Arijsz Strootje en Lijntje Hendriks Wijn. Op 8-9-1751 in Poortugaal deed Jan Ariensz. Alderliefste aangifte van het overlijden van zijn moeder Pietertje Strootje, weduwe van Arij Alderliefste.

   Arijen Jansz Alderlieste was een zoon van Jan Pietersz Alderliefste uit Ridderkerk en jannetje Cornelisdr.

   Get. bij de aangifte begraven: Jan Arijsz Alderlieste .
   Arijen Jansz trad op als getuige bij de begrafenis van Claesje Gerrits (Klaastie Gerrits) Coornneef .

  4 kinderen


 5. ? Cornelia Gerrits Coornneef , *Rhoon ±1673 , † <4-1704 .

   Cornelia huwde Klaas Andriesz Ketting.


 6. Willem Gerritsz Coornneef , *Rhoon ±1674 , † <18-5-1723 .

   - Corn[eli]s Jacobs van Esch, wonende in Rhoon, de rato caverende voor Maertie P[iete]rs Keijser,
   - Bastiaen Dircks van der Weijde, getrouwd met Grietie P[iete]rs Keijser,
   - Pieter Corn[eli]s Hijsman, getrouwd met Jannetie P[iete]rs Keijser,
   meederjarige kinderen, alsmede genoemde Van der Esch en Japhet Couwenhoven als testamentaire voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van zaliger Pieter Gerrits Keijser, transporteerden op 1-6-1689 4/5e parten in een ’huijs, scheur, keet, bargh en boomgaert’ aan ’den Roosantse Dijck’ aan de in het Roozand wonende Hendrik Witten, die vanwege zijn vrouw het resterende 1/5e part toekwam. Aan de zuid-, west- en noordzijde werd dit goed door de genoemde dijk belend. De koopsom bedroeg 1040 gld.

   - De in Pernis woonachtige Grietje Pieters Keijser, weduwe van Bastiaen Dircks van der Weijde,
   - Cornelis P[iete]rs Huijsman, als last hebbende en hem sterk makende voor zijn moeder Jannetje Pieters Keijser, weduwe van Pieter Corn[eli]s Huijsman, wonende onder Spijkenisse, en
   - Willem Gerrits Koorenneef, getrouwd met Aelje Pieters Keijser, wonende in Spijkenisse, transporteerde bij akte van 13-10-1717 3/5e parten in ca. 2 gemeten in het Roozand aan
   - Henderick Witten, die de resterende 2/5e parten toekwamen. Aan de zuidzijde werd dit land belend door ’den Binnendijck’ en noordelijk door ’den Roosantse dijck’. De koopsom bedroeg 180 gld.

  x Hoogvliet 21-2-1699   Aaltje (Aelke Pieters) Keijser , *Pernis ±1675 .
      Dochter van Pieter Gerrits Keijser en Magtel Aarts Cock .
   De bruidegom was wonende op de Welplaat aan de kant van Hoogvliet in de Oude Maese. De bruid was wonenden op ’t Roosant.

   Aaltje Pieters Keijser, j.d., dochter van Pieter Keiser en Magtel Aarts Cock. Pieter was een zoon van Gerrit Oolsz Keiser en Commertje Cornelisse Couwenhoven. Aaltje had zusjes met de namen Sijntje en Jannetje.

  2 kinderen


 7. Gerrit Gerrits Koorneef , *Poortugaal ±1680 , † >1731 .

  x ±1703   Maartje Daniels Hoogstad , * 1677 , ~Poortugaal 29-8-1677 , † >1749.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.