Aerdt Janssen Vucht .
Zoon van Jan Willemsen Vucht en Mariken Martens .
Aerdt Janssen trad op als getuige bij de doop van Jan Peterse de Oude (de) Leeu .


Kinderen:
 1. Jan Aertssen Vucht .

  x <1625   Sijken Cornelis Jan Dircxssen (Sijken Cornelis) .

  1 kinderen


 2. Anthonis Aert Janssen (Thonis Aertssen) Vucht , † >1662 .

   Loon op Zand, 12-11-1644: Anthonis Aert Janssen Vucht, als gemachtigde van Anthonis Geeridtssen Hoeffnagel, ruiter in garnizoen te Heusden, transporteert goederen aan Jan Goijaert Ghijsbertssen, wonende te Vrijhoeven, en Claes Peeterssen Trippe, wonende te Capelle. Het paar bekent een bedrag van 350 gulden schuldig te zijn aan Anthonis Aertssen Vucht.

   In 1656 woonde Anthonis Aertssen Vucht in Vrijhoeven.

   Rekeninge bewijs ende adreliqua voor Aert Joost Bertromss ende Tonis Aert Vuchten als voochden ende toesienders van het kijnt van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten op 22-2-1629 in Sprang. Volgt nog een lijstje met besittingen.

   Loon op Zand, 16-10-1635: Adriaen Peterssen Crents en Thonis Aertssen Vucht, als voogden van Anneken, onmodige dochter van wijlen Jan Aertssen Crents, transporteren goederen aan Jan zoon wijlen Jan Franssen Vriendt.


 3. Maijken Aert Janssen (Maijken Aertssen) Vucht .

   Loon op Zand, 13-1-1638: Joost Aert Joost Bertrons, door koop van Anthonis Aert Janssen Vucht en van Peter Jan Thonis de Leeuw, geh.m. Lijsken Jan Aertssen Vuchten, voor de ene helft, Adriaen Peterssen Crentssen en Anthonis Aertssen Vucht als voogden van Anneken, dochter van Jan Aertssen Crents en Maijken Aert Janssen Vucht, voor 1/3 deel, Anthonis Aertssen van Vucht en Aert Joost Bertrons als voogden van Jan, zoon van Willem Aertssen Vucht, voor 1/6 deel, maken een boedelscheiding.

   Adriaen Peeterssen Crents en Jan Cornelis Jan Gijben, als gemachtigden van Anneken, dochter van Jan Artenssen Crents en Maijken Aertssen Vucht, wonende te Rotterdam, transporteren op 23-3-1658 in Loon op Zand goederen aan Wouter Willem Adriaen Wouters.

   Loon op Zand, 23-3-1658: Adriaen Peeterssen Crents en Jan Cornelis Jan Gijben, als gemachtigden van Anneken, dochter van Jan Arentssen Crents en Maijken Aertssen Vucht, wonende te Rotterdam, transporteren goederen aan Maijken Joost Goijarts, weduwe van Joost Aert Joosten (tocht) en Adriaen Aert Joosten als voogd over de voor- en nakinderen van Joost Aert Joosten.

  x   Jan Arentssen Crents .

   Jan Aertssen Crents was een zoon van Aert Peeterssen Crents en Eeltken Jan Ghijben.

   Jan Aertssen Crents en Maijken Aert Janssen Vucht hadden een dochter Anneken, die begin 1638 wordt vermeld.

   Het gezin woonde in 1658 in Rotterdam.

  1 kinderen


 4. Willem Aertssen Vucht .

   Willem Aertssen Vucht of Willem Aert Vuchten had een zoon Jan, die begin 1638 werd vermeld.

   In 1638 was in Loon op Zand sprake van Dierck, zoon van wijlen Michiel Hermans, wed.v. Mariken, wed.v. Jan Willemssen Vucht.
   Jan Willemsen Vucht en Mariken Mertens hadden nog zoon Adam en een dochter Jenneken. Mariken Mertens was als weduwe hertrouwd met Dierck Michiel Hermans, die haar overleefde. Mariken Mertens is rond 1625 overleden.

   Sprang, 7-2-1635: Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Aert Joost Bertromss ende Anthonis Aertss Viuchten als voochden ende toesienders van het kijnt van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten.

  x   Maijken Aert Joost Bertrons .
      Dochter van Aert Joost Bertroms (Aerden Joosten Bertrums) en Claesken Claesdr .

   Maijken was gehuwd met Willem Vucht en had een zoon Jan.

   Loon op Zand, 7-1-1626: Aert Joost Bertrons, als voogd van het kind van Willem Aertssen en Marijken Aerts, en Aert Janssen, geh.m. met
   Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, voor het kind van Jan en Lucia, dragen rechten op roerende goederen en beesten over aan Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht.

   Rekeninge bewijs ende adreliqua voor Aert Joost Bertromss ende Tonis Aert Vuchten als voochden ende toesienders van het kijnt van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten op 22-2-1629 in Sprang. Volgt nog een lijstje met besittingen.

   Loon op Zand, 27-4-1647: Jan Willemssen Vucht, zoon van Maijken Aert Joost Bertrons, transporteert goederen aan Joost Aert Joost Bertrons, Adriaen Aert Joost Bertrons, Cornelis Wouter Geeritssen Tuijmelaer en Marcelis Adriaens.
   Zij bekennen aan Jan Willemssen Vucht een bedrag van 350 gulden schuldig te zijn. Deze schuld is op 16-12-1650 ingelost.

  1 kinderen


 5. Peeter Aertssen Vucht .

   Loon op Zand, 7-1-1626: Aert Joost Bertrons, als voogd van het kind van Willem Aertssen en Marijken Aerts, en Aert Janssen, geh.m. met Lucia Cornelissen, wed.v. Jan Aertssen, voor het kind van Jan en Lucia, dragen rechten op roerende goederen en beesten over aan Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht.
   Peeter en Anthonis, zonen van Aert Janssen Vucht, verklaren hun erfdeel ontvangen te hebben door het transport op heden. Zelf betalen ze de andere kinderen een bedrag van 8 gld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.