Jan Willemsen Vucht .
Zoon van ? .


×
    Mariken Martens , † ±1625.
Kinderen:
 1. Aerdt Janssen Vucht .

  5 kinderen


 2. Adam Jan Willemssen (Adam Janssen) Vucht , † <3-1657 .

   Loon op Zand, 21-4-1611: Aerdt Janssen Vucht naast [=confiskeert] goederen die zijn broer Adam Janssen Vucht verkocht heeft aan Jan Willem Sijmonssen.

   Dierck Michielssen en Janneken, wed.v. Adriaen Janssen van Oisterhout, met haar zoon Jan en haar zwager Thonis Adriaen Wouters en met Adam Janssen Vucht, als voogd van Geeridt en Eeltken, kinderen van genoemde Adriaen Janssen, sluiten een overeenkomst over te betalen kooppenningen op 24-3-1631 in Loon op Zand.

   Dierck Michielssen en Janneken, wed.v. Adriaen Janssen van Oisterhout, met haar zoon Jan en haar zwager Thonis Adriaen Wouters en met Adam Janssen Vucht, als voogd van Geeridt en Eeltken, kinderen van genoemde Adriaen Janssen, sluiten een overeenkomst over te betalen kooppenningen op 24-3-1631 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 24-4-1642:
   1. Adam, zoon van Jan Willemssen Vucht en Mariken Martens,
   2. Peter Peter Jacopssen, weduwe van dochter Geeritken, en
   3. dochter Jenneken, weduwe van Adriaen Janssen van Oisterhout, tevens voor haar zuster Eva, wonende te Rotterdam, verklaren dat Dierck Michiel Hermans, weduwnaar van hun moeder, ongeveer 16 jaar geleden hun aandeel in de nalatenschap van hun moeder uitgekeerd heeft.

   Loon op Zand, 4-8-1642: Adam Jan Willemssen Vuchts en zijn zuster Jenneken beloven Corstiaen Janssen Cocx, erfgenaam van hun zuster Eva Janssen Vucht, te aanvaarden als gerechtigde voor een vierde deel in de goederen van hun moeder Mariken Martens, die nu in tocht zijn bij Dierck Michiel Hermans.

   Jan Adriaenssen van Oisterhout en Herman Cornelissen van Heijst zijn op 30-1-1655 aangesteld als voogden over de 4 onmondige kinderen van wijlen Peter Adams Vucht en Adriaentken Cornelis van Heijst.

   1. Laureijs Jaspers, gehuwd met Jenneken,
   2. Jan Aertssen de Hooch, secretaris van Loon, als gemachtigde van Geeridt Corsten, gehuwd met Mariken,
   3. Peeter Corstiaenssen Verheijden, als gemachtigde van Jan Adriaenssen van Oisterhout, als voogd over de vier onmondige kinderen van Peeter,
   allen kinderen van Adam Janssen Vucht en Maijken Stevens, transporteren op 18-6-1661 in Loon op Zand goederen aan Lambert Cornelissen van den Hove.

  ×   Maijken Steven Denijs Timmerman .
      Dochter van Steven Denijs Timmerman en ?
   Kinderen: Jenneken, Maijken en Peeter.

   Loon op Zand, 21-2-1657:
   1. Laureijs Jaspers, gehuwd met Jenneken,
   2. Geeridt Corstiaenssen, wonende te Vlijmen en gehuwd met Maijken,
   dochters van Adam Janssen Vucht en Maijken Steven Denijs Timmerman, en
   3. Jan Adriaen Janssen van Oisterhout en Herman Cornelissen van Heijst, als voogden over de 4 onmondige kinderen van Peter Adamssen Vucht en Adriaentken Cornelis van Heijst,
   sluiten een overeenkomst met Maijke Steven Denijs, weduwe van Adam Janssen Vucht.

   Maeijken Stevens, weduwe van Adam Janssen Vucht, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar dochters Jenneken en Marie en de vier onmondige kinderen van haar overleden zoon Peter op 18-6-1661 in Loon op Zand.

  3 kinderen


 3. ? Thonis Janssen Vucht , † <1617 .

   Loon op Zand, 8-7-1615 Aerdt Janssen Vucht transporteert goederen aan Jan Arijen Oerlmans. Andere delen van de goederen zijn eigendom van de weeskinderen van Cornelis Willems Basters en de weeskinderen van Thonis Janssen Vucht.

   Loon op Zand, 28-3-1617: Aerdt Janssen Vucht, als voogd van de kinderen van Thonis Janssen Vucht en Anneken Wouters, Aelbert Arijens, geh.m. genoemde Anneken, en Jan Thonis Janssen transporteren goederen aan Jan Arien Clercx.

  ×   Anneken Wouters .

   Loon op Zand, 28-3-1617:
   Aerdt Janssen Vucht, als voogd van de kinderen van Thonis Janssen Vucht en Anneken Wouters, Aelbert Arijens, geh.m. genoemde Anneken, en Jan thonis Janssen transporteren goederen aan Jan Arien Clercx. Jan Arie Clercx bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Thonis Janssen Vucht een bedrag van 90 gld. terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekeing in de marge blijkt dat deze schuld op 14-4-1621 bij Aelbert Arijens ingelost is op 28-3-1617.


 4. Jenneken Jans ( Vucht) .

   Loon op Zand, 14-4-1642:
   1. Adam, zoon van Jan Willemssen Vucht en Mariken Martens,
   2. Peter Pter Jacopssen, weduw. van dochter Geeritken, en
   3. dochter Jenneken, weduwe van Adriaen Janssen van Oisterhout, tevens voor haar zuster Eva, wonende te Rotterdam,
   verklaren dat Dierck Michiel Hermans, weduwnaar van hun moeder, ongeveer 16 jaar geleden hun aandeel in de nalatenschap van hun moeder uitgekeerd heeft.

   Loon op Zand, 4-8-1642: Adam Jan Willemssen Vuchts en zijn zuster Jenneken beloven Corstiaen Janssen Cocx, erfgenaam van hun zuster Eva Janssen Vucht, te aanvaarden als gerechtigde voor een vierde deel in de goederen van hun moeder Mariken Martens, die nu in tocht zijn bij Dierck
   Michiel Hermans.

  ×   Adriaen Janssen Oisterhout , † <1643.

   Adriaen Hendricx Pauwelsen, geh.m. Grietken Jan Geldens, heeft op 23-4-1608 in Loon op Zand een overeenkomst gesloten met Ariaen Janssen van Oisterhout, geh.m. Eelken, dochter van Huijbert Jan Wouters en voorneomde Grietken.

   Dierck Michielssen en Janneken, wed.v. Adriaen Janssen van Oisterhout, met haar zoon Jan en haar zwager Thonis Adriaen Wouters en met Adam Janssen Vucht, als voogd van Geeridt en Eeltken, kinderen van genoemde Adriaen Janssen, sluiten een overeenkomst over te betalen kooppenningen op 24-3-1631 in Loon op Zand.

  4 kinderen


 5. Geeritken Jans ( Vucht) , † <1643 .

   Peter Peter Jacopssen was weduw. van Geeritken.

  ×   Peter Peter Jacobsen .

   Loon op Zand, 24-4-1642:
   1. Adam, zoon van Jan Willemssen Vucht en Mariken Martens,
   2. Peter Peter Jacopssen, weduwe van dochter Geeritken, en
   3. dochter Jenneken, weduwe van Adriaen Janssen van Oisterhout, tevens voor haar zuster Eva, wonende te Rotterdam, verklaren dat Dierck Michiel Hermans, weduwnaar van hun moeder, ongeveer 16 jaar geleden hun aandeel in de nalatenschap van hun moeder uitgekeerd heeft.


 6. Eva Janssen Vucht , † <1643 .

   Eva Janssen Vucht woonde in Rotterdam.

   Loon op Zand, 4-8-1642: Adam Jan Willemssen Vuchts en zijn zuster Jenneken beloven Corstiaen Janssen Cocx, erfgenaam van hun zuster Eva Janssen Vucht, te aanvaarden als gerechtigde voor een vierde deel in de goederen van hun moeder Mariken Martens, die nu in tocht zijn bij Dierck
   Michiel Hermans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.