Jan Jillisz (van) Vuuren , * 1645 , ~Lopik 21-9-1645 .
Zoon van Jillis Adriaensz (van) Vueren (?) en Niesje Cornelis Stout (?) .

RECHTSBOVEN: Het dorp Lopik in 1745. De kerk dateert uit 1425. Jan Jillisz werd er in 1645 gedoopt.

Kinderen:
 1. ? Bastiaan Jans Vuuren .
   Mogelijk rond 1670 geboren in Jaarsveld.

   Bastiaen Janse VUIJREN komt in 1696 met attestatie van Jaarsveld naar Langerak. Hij wordt op 9-3-1707 bij een belending genoemd. Op 27-7-1720 wordt Bastiaen Jansz Vueren, won. Langerack Overleck, genoemd bij een notaris te Utrecht samen met Goossen Evertsz. van Harden en Cornelis Aertsz. den Haen. In 1728 was Bastiaen Janse Vuurens één van de schepenen.

   Bastiaan trouwde met Beertje Pieters van der Pijl, dochter van Pieter Jans van der Pijl en Jaapje Cornelisdr. Stout.
   Kinderen:
   - Marrigje Bastiaans Vuuren
   - Cornelis Bastiaans Vuuren
   - Aaltje Bastiaans Vuuren
   - Jaapje Bastiaans Vuuren
   - Aagje Bastiaans Vuuren
   - Pietertje Bastiaans Vuuren
   - Jannigje Bastiaans Vuuren (2x).

   Codicil en testament op 26-9-1692 van Ariaentge Cornelis Stout hvr. van Eijmert Gijsen, wonende alhier huwelijksvoorw. gepasseert op 15-1-1681, geen kinderen. Voordien wede van Teunis Bastiaens Uijl. Jaepje Cornelis Stout haar suster 1/3 deel.
   Sijtge Teunis de Uijl een voordochter van haar 1e man, 1/3 deel.
   Beertge en Cornelis Pieters broer en suster en kinderen van de voorn. Jaepje Cornelis Stout, 1/3 deel omdat zij gestaan heeft als meter, tot pillegift.
   Dat de erfgenamen te houden zijn aan de kinderen van Cornelis, Ariaentge, Niesje en Maritge Cornelis Stout, ook ev. kindskinderen te geven een somme van ƒ200,-.

   Langerak, 24-10-1693: Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gijsen en voordien weduwe van Teu­nis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aanhaar zuster Jaapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis den Uijl een voordochter van haar eerste man 3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster Jaepje, Beertge en Cornelis Pieters 3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van Cornelis, Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout.

   Op 28-3-1716 werd een verdeling gemaakt van de goederen van Pieter Jans v.d. Pijl. Verdeling tussen de beide dr’s. Gerrigje en Beertje, de beide broers Cornelis en Cors Dirck Willems, Kors Daniel, Jan Klaas STOUT ende Willem Teunis Bloc­kland test. voogden over de onm. kinderen van Teunis Willems Rosendael en Gerrig­je Pieters v.d. Pijl, in hun leven egtelieden te Langerak, ter eenre; Bastiaen Jans Vurens (gehuwd met Beertje Pieters v.d. Pijl) ter andere zijde, geloot een huising en 9 mrg. 1 hont land te Langerak uit de diepte van de Leck tot aen de scheiding met Goudriaen toe. oostw. Jan VUIJCK ende erfgen. van Cornelis Dircks Kuijper, westw. Cornelis Pieters v.d. Pijl en de armen van Langerak.
   Pieter en Willem Teunis Rosendael het voorhuis met de stoep aan de westzij­de, op de middelmuur af te roijen met de gerechte helft v.d. hogedijck etc. grond en vrij uitpad en nog meer grond, Basti­aen Jans Vuren het achterhuis en grond.
   (Familie verband kinderen Rosendaal:
   Dirck Willem Dane is een broer van Teunis Willem Dane Rosendaal en Kors Daniel Willem Dane een zoon van zijn broer deze als voogden van vaders­zijde. Jan Klaas STOUT is getr. met de wed. van Cornelis Corne­lis STOUT die een broer was van Jaepken Cornelis STOUT de moeder van Gerrigje Pieters v.d. Pijl, Willem Teunis Blockland is een zoon van de halfzus van Gerrigje Pieters v.d. Pijl.)

  x   Beertje Pieters van der Pijl , * ±1670 .
      Dochter van Pieter Jansz van der Pijl en Jaapje Cornelis (Jaepien Cornelisse) Stout .
   Kinderen: Marrigje, Aaltje, Jaapje, Aagje, Cornelis, Pietertje en Jannigje.

   Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/7177.htm

  9 kinderen


 2. ? Hendrik Jans Vuuren , [] Willige Langerak ±20-1-1730.

  x Lopik 25-6-1702   Willempje Ariens Borsje , * 1662 , ~Lopik 18-12-1662 , † >1741.
   Kinderen: Aaltje, Maria, Jan, Cornelia, Aagje, Weijntje, Geertruij, Arie en Jacobus.

   Zij is een dochter van Arie Gerrits Borsch en Marrigje Hendriks Oskamp en een kleindochter van Gerrit Ariens Borsch, Theuntje Willems Schick, Hendrik Claasz. Oscamp en Willempje Sanders van Lopik.

  9 kinderen


 3. ?? Arie Jans (van) Vuuren , † <1726 .

  x   Adriaentje Jacobs Klever , [] Lopik ±3-8-1728.

   Zij is een dochter van Jacob Cornelisz. Clevers en Jannigje Willems Lamme.

   Adriaentje Jacobs Clever, wed. Arien Jansz. Vuyren, won. Lopick, maakte een testament op 24-11-1725 in Utrecht en noemde daarin de kinderen van Cornelis Jacobsz. Klever: Reyer, Aeltje en Claasje Cornelis Klever, verder Gysbert Jacobsen Klever en Janneken Willems Klever, onmondige dochter van Willem Jacobsz. Klever. Gysbert Clever en Reyer Clever tot executeurs en voogden benoemd.


 4. Jillis Janse van Vuuren , * ±1670 , [] Willige Langerak ±9-10-1734.

  x Langerak 3-5-1696   Gerrigje Aelten Advocaat , * ±1675 .

  6 kinderen


 5. ?? Eijmert Jan Jillisz , *Jaarsveld 1675 , ~Lopik 7-3-1675 .
   Eijmert, z.v. Jan Jillisz., won. Jaarsveld, ged. 7-3-1675 in Lopik.


 6. ?? Aagje Jans (van) Vuuren , * ±1675 .

   Aagje Jans Vuuren, jd. tot Jaarsveld, otr. 1-11-1696 Lopik + huw. met Adriaen Lauwensz Brenningen, jm . van Lopik.

   Zij hertr. met Jan Hermans van Asch op 17 mrt 1700 in Jaarsveld.

   Kinderen: onbekend.

  x Lopik 1-11-1696   Adriaan Laurensz Brenningen , † <3-1700.
   Aagje trouwde als j.d. tot Jaarsveld.

  x Jaarsveld 17-3-1700   Jan Hermenas van Asch .


 7. ?? Adriaantje (van) Vuuren , * ±1680 .

  x Jaarsveld 20-1-1704   Huijg Cornelisz Lock .
   Bij hun huwelijk woonden bruid en bruidegom beiden in Jaarsveld. Kinderen: Cornelis, Jan en Jannigje.

   Mogelijk is hij een zoon van Cornelis Huijgen Lock, j.m. van Sliedrecht, won. Jaarsveld, die ald. is otr./tr 17 april, 1 mei 1681 met Jannigje Cornelisdr., j.d. van Streefkerk, daar getr. met att.

   Huijg Cornelisz trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Huigen Lock , het huwelijk van Jan Paulusse Houweling .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.