Tonisken Adriaen Adriaenss (Teunke Adriaens) Waelwijck , † Nederveen 1610.
Dochter van Adriaen Adriaens Waelwijck en Teuntken Aerts .


x
    Gherit Antoniss (Gerit Toniss) Smit , *Capelle (NB) ±1558 , † <1631.
Kinderen:
 1. ? Maijken Geerit Antoniss (Maeij Gerits) ’t Smits .

   Staet ende inventaris vande erffgeoderen achtergelaeten bij Govert Dirck Corsten ende Maeij Gerits, sijne huijsvrouw za., de erffgenaemen vandijen van hen aengecomen ende mede hen aengecomen van Gerit Antoniss Smit, heuren bestevader za., hier naer gespecificeert, voor recht aengebrocht bij Peter Janss Schaep x Tuenken Govertsdr., ter presentie van Daem Joosten, haeren oome, desen xxije junij 1630 in Capelle.

  x   Govaert Dierixcssen (Govert Dirck Corsten) .
   Maeij Gerit Antoniss en Govaert Dirck Corsten hadden een dochter Teuntgen.

   Op 15-7-1610 in het 2de kwartier van ’s-Gravenmoer was sprake van: Willem Heijndricxssen Buijs geeft aan Joost Aertssen X Adriaena G.A. tSmits, Govaert Corstianenssen of Dierixcssen X Maijken G.A. tSmits en weeskind van Anthonis Gherit Anthonissen tSmit en Gherit Peeter Gheritssen X Anthonia G.A tSmits. Betr. de zuidelijke ½ van een lange veertel land genaamd "den Gulden Put" op ’t Zuideinde; noord: Adriaen Adriaenssen Neijrinck; zuid: Adriaen Michiel Jacoptssen. Rente: ½ van f 0.7.0 aan pastorie van ’s Gravenmoer.

   In Groot-Waspik in 1610 compareerden Adriaen Adriaenss Waelwijck voer hem selven ende hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Joest Aertss, Goeijaert Diercxss ende Gerit
   Peterss, als getrout hebbende die dochters van Gerit Anthonis Smit, ende die weue van Gerit Anthonis Smit die Gerit Anthonis verweckt heeft bij Tonisken Adriaen Adriaenss Waelwijcx dochter ende gaff etc.

  1 kinderen


 2. Anthonis Gherit Anthonissen t’ Smit , † <1611 .

   Op 15-7-1610 in het 2de kwartier van ’s-Gravenmoer was sprake van: Willem Heijndricxssen Buijs geeft aan Joost Aertssen X Adriaena G.A. tSmits, Govaert Corstianenssen of Dierixcssen X Maijken G.A. tSmits en weeskind van Anthonis Gherit Anthonissen tSmit en Gherit Peeter Gheritssen X Anthonia G.A tSmits. Betr. de zuidelijke ½ van een lange veertel land genaamd "den Gulden Put" op ’t Zuideinde; noord: Adriaen Adriaenssen Neijrinck; zuid: Adriaen Michiel Jacoptssen. Rente: ½ van f 0.7.0 aan pastorie van ’s Gravenmoer.


 3. Adriaena Gherit Antoniss (Aentje Gerrits) Smit , *’s-Grevelduin-Capelle ±1580 , † ±1627 .

  x ±1603   Joost Aerts (Joest Aertss) (van den Hoek) , *’s-Grevelduin-Capelle ±1565 , † <1643.

  2 kinderen


 4. ? Thunisken Gerarts Antonissen (Thunisken Gerarts) Smit , * ±1585 , † <1623 .

  x   Gerrit Peeters (van der Hoeven) , † <4-1627.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.