Claes Allertsz (van Wateringe) , † <1626.
Zoon van Allart .


x
    Marijtgen Gerritsdr , † ±1615.    

x ±1616
    Maritge Engebrechts , † <1647.

RECHTSBOVEN: Overschie op de Schieënkaart van 1512

Kinderen:
 1. Marijtgen Claesdr (van Wateringe) , * ±1615 .

   Claes Allertsz’ ene voorkind met name Marijtgen Claesdr., oud 10 jaren, gewonnen bij Marijtgen Gerritsdr.

   Op 12-9-1626 te Overschie zijn present Willem en Pieter Gerritsz., als voogden van Marijtgen Claesdr., gewonnen bij Marijtgen Gerritsdr., van moederszijde, item Huijch Pietersz van der Hoeff van vaderszijde, item de voorsz. Pieter Gerritsz. en Huijch Pietersz. als voogden van vaderszijde van de voorsz. Claes Allertsz. 4 nakinderen, gewonnen bij Marijtgen Engebrechtsdr., item Pieter Maertensz. Ambachtsheer van Schiebroek met de rendant als voogden van moederszijde.

   Op 8-12-1627 wordt haar grootmoeder van moederszijde, Marijtgen Pijetersdr., genoemd als zijnde overleden.

   Op 17-12-1631 wordt er een afrekening gedaan door Willem Cruijer als oom en administrerende voogd van Marijtgen Claesdr., gewonnen bij Marijtgen Gerritsdr.
   Op 2-4-1632 is er een afrekening van de uitgaven die Willem Cruijer heeft gedaan als oom en administrerende voogd van Marijtgen Claesdr., gewonnen bij Maritgen Gerritsdr., alsnu getrouwd met Doe Corssen seijlmaecker.

  x ±1632   Doe Corssen .
   Getrouwd tussen 17-12-1631 en 2-4-1632.

   Doe Corssen seijlmaecker.


 2. Annetge Claesse (Annetien Claes) (van Wateringe) , * ±1617 .

  x Rotterdam, Hillegersberg 19-10-1636   Pieter Jacobsen Olijman , * ±1610 , † <1667.

  x <1667   Arij Vrancken van Velden .
      Zoon van Vranck Ariensz van Velden en ?

   Arij Vrancke, getrout hebben de Wed. van Pr. Jacobs Olyman (Annetie Claes, woont Maasland), betaalde ƒ3000 in 1672 bij de 2000ste penning van Overschie.

   Een Arij Vrancken wordt op 20-4-1640 genoemd als schuitvoerder te Maasssluis.

  7 kinderen


 3. Allart Claesz (van Wateringe) , * ±1618 , † >7-1666 .
   Op 1-9-1626 wordt Allart vermeld oud 7 jaar.

   Allart Claesz., veerman op Sluijs, wordt op 24-8-1666 genoemd als broer van Annetge Claes, vrouw van Arij Vrancken van Velden.


 4. Arijen Claesz (Arien Claesz) (van Wateringe) , * ±1619 .
   Op 1-9-1626 wordt Arijen vermeld oud 6 jaar.

   Een Arij Claesz. Wateringh, getrouwd met Grietje Pietersdr. Breetvelt, wordt op 3-6-1668 in Zevenhuizen vermeld.


 5. Lambregt Claesz (van Wateringe) , * ±1621 .
  Lambregt Claesz trad op als getuige bij de doop van Claes Pieterse Olieman , de doop van Claes Jacobs Olieman (??) .
   Op 1-9-1626 wordt Lambrecht vermeld, oud 4 jaar.

   In het "Cohier vant jaar 1654 wegens den 1000en penning over Overschie" stond Lambrecht Claes van de Watering vermeld voor f 3000,-.

  x ? <1645   Maertie Sijmons .

  x ? ±1650   Leentien Beunen .

   Mogelijk was zij weduwe van Claas Jansen Saligers.

  x ? ±1654   Maertie Chielen ( Hoorwech) .
      Dochter van Michiel Jacobsz Hoorwech en ?

   Lambregt Claesz., in huwelijk hebbende Maertie Chielen, heeft buiten de boelceel van Maertie’s vader Michiel Jacobsz. Hoorwech gekocht 2 beesten voor 108 gld. op 9-5-1664 in Overschie.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.