Claes Cornelisse Weeda , *Mijnsheerenland ±1650 , † Mijnsheerenland <5-1689.
Zoon van Cornelis Pietersz Weeda en Commertje Dircx ( Tol) .


x Cillaarshoek 3-5-1674 (otr Mijnsheerenland 7-4-1674)
    Cornelia Pieters Vermeulen , *Cillaarshoek ±1650 , † <11-4-1689.

RECHTSBOVEN: Claes Weeda liet op 7-11-1674 in Westmaas zijn oudste zoon Cornelis dopen.

Kinderen:
 1. Cornelis Claassen Weeda , *Mijnsheerenland 4-11-1674 , ~Westmaas 7-11-1674 , † Mijnsheerenland 31-10-1713 .
  Get. bij de doop: Commertje Dircx ( Tol) .
  Cornelis Claassen trad op als getuige bij de doop van Pieter Pietersz Weeda .
   Bij de inventaris der nagelaten boedel en goederen van Cornelis Claas Weda op 1-11-1713 in Mijnsheerenland worden genoemd: Simon Willems Bijl, heilige geest- en armenmeester in Mijnsheerenland, Aart Jacobs van der Waal, voogd der minderjarige kinderen, de weduwe van Pieter Claas Weda, Jacob Gijsberts van Noten, Isaac Abrahams Por, Cleijs Gerrits, Dirk Wouters, Leendert Teunis Roos, 1 paar gouden knopen, 1 paar zilveren broekknopen, 1 paar zilveren gespen, huisraad, rommeling, etc.
   Den 7 Novemb. Cornelis, onder Mijnsheerenlant geboren. O. Claes Cornelisse Weeda, Cornelia Pieters. G. Commertje Dirks, Lijntje Cornelis.


 2. Pieter Claesz (Pieter Claassen) Weeda , * 1676 , ~Mijnsheerenland 31-8-1676 , † <1722 .

  x Mijnsheerenland 29-10-1702   Adriaantje Hendriks van der Giessen , * 1681 , ~Westmaas 19-10-1681 , † >1738.

  6 kinderen


 3. Lijntge Claes Weeda , * 1678 , ~Mijnsheerenland 2-10-1678 .
  Get. bij de doop: Maijken Ariens Onderdijk .
  Lijntge Claes trad op als getuige bij de doop van Claas Pieters Weeda , de doop van Claas Pieters Weeda , de doop van Pieter Pietersz Weeda .

   Oud-rechtelijk archief van Westmaas, d.d 14-1-1711:
   Lijntje en Arij erfden samen met enkele neven en nichten van Lijntje een woonhuis en erve met keet en heininge staande en gelegen op Westmaas, aan de Nieuwstraat, belend ten westen de onderberm van het Westmase Nieuwlant en ten Oosten de Maas. Ze erfden het van Lijntje’s oom en tante, Pieter Cornelisz Weeda en Annigje Cornelisd Drics. Na de aanvaarding verkopen ze d.d 14-1-1711 gezamelijk het huis voor f 550,00 Carolus gulden aan schoolmeester Willem Pietersz Hoogstwerff.

  x Mijnsheerenland 26-11-1702   Arij Leenderts de Zeeuw , * 1667 , ~Mijnsheerenland 27-11-1667 .
   Kinderen: Lena, Claas, Maaijke en Arie.
   Doopget. Lijntje Ariens de Zeeuw.

   Hij was een zoon van Lenert Ariensz de Zeeuw en Maijcke Sijmons (1633-69).

   Op 18-9-1668 compareerde Maijcke Simons, weduwe van wijlen Leedert Arij Droogendijk, wonende te Mijnsherenland, geassis. door Michel Aloffs, wonende onder Rijderkerke, en de heer Huibert de Schepper, gekoren voogde ter ere, en Bastiaan Ariens Droogendijk, wonende te Dubbeldam, oom paternel van de wees van Leendert Arij Droogendijk zaliger, bij hem aan zijn eerste en zijn tweede huisvrouw, genaamd Barbera Leenderts Droogendijk, oud omtrent 9 jare, en Arije Leenderts, oud 1 jaar.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.