Heijndrick Pouwelsz Weeda , *Cillaarshoek ±1565 , † Cillaarshoek >1-12-1643.
Zoon van Pouwels Heijnen (Pouwels Heijnricxsz) Weeda en Anna Pouwels .
Heijndrick Pouwelsz trad op als getuige bij de doop van Barber Smits .


x ±1584
    Barber Gerrits , *Strijen ±1559 , † 10-1-1633, [] Cillaarshoek .
Kinderen:
 1. Ingetge Hendricks Weeda , † >10-6-1640 .

  x <1610   Dirck Lenertsz Verhouck , † >3-1661.

  6 kinderen


 2. ? Pleun Hendriks Verstoup , † >1665 .
   Pleun overl. in of ná 1666.

   Pleun boerde op de stee van zijn eerste vrouw en haar overleden man te Strijen.

   Pleun Hendricksz., zich noemende Van der Stoup alias Verstoep alias Voorstoup.

   Hij was boer te Strijen. Pleun Hendriks wordt genoemd in 1631 en 1665 in Strijen. Hij trouwde Neeltje Cornelis Hoekseweg, dochter van Cornelis Jans Hoekseweg en Neeltje Ariens. Hun zonen Cornelis en Hendrik heetten Van den Hoonaart.

   Wsl. was hij een zoon van Hendrick Pouwelsz. Weeda, inwoner van Cillaarshoek, en Barber Gerritsdr.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2013.

  x >1619   Mariken Claesdr , † <6-1653.

  x ±1655   Neeltje Cornelisse Houcksewegh .
      Dochter van Cornelis Jansz Houcksewegh en Neeltje Ariensdr (den Ouden) .
   Getrouwd tussen 1653 en 1657. Neeltje zou later als weduwe hertrouwen met Willem Andriesz. van Strijen, bouwman te Strijen.
   Wsl. vóór 1685 overleden.

   Neeltje was een dochter van Cornelis Jans Hoekseweg en Neeltijen Aerijen, die in Strijen begraven ligt. Neeltje had een broer Jan.

   Met zijn "aen de kinderpokkies te bedde leggende" huisvrouw Neeltie {Cor}nelis Hoecxewegh testeerde Pleun Hendricksz. op 8-4-1663 in Strijen, waarbij hij van zijn zijde [zijn zwager] P[iete]r Aerijens Maesdam aanstelde tot voogd over hun minderjarige kinderen.

  6 kinderen


 3. Gerrit Hendricxse van den Honaert , * ±1593 , † <1657 .

  x <10-7-1626   Elisabeth Pieters van der Spruijt , * ±1575 , † <1640.
      Dochter van Pieter Wouters Smit en Beatrix Bastiaans Spruijt .
   Overleden tussen 10-7-1626 en 2-8-1639.

   Zij was een dochter van Pieter Woutersz Smit en Beatrix Bastiaans Spruijt uit Strijen, die een dochter was van Bastiaan Adriaansz Spruijt.

   Elisabeth Pietersdr., weduwe van Ingen Corn. Burger, in leven schepen van de heerlijkheid Strijen, geassisteerd met Wouter Pietersz. Spruijt, haar gekoren voogd in dezen, kwamen op 12-11-1615 voor de weeskamer te Strijen tot een akkoord met
   - Willem Pieter IJmertsz., getrouwd met Liduwij Ingensdr.,
   - Gerrit Aertsz Kraeijensteijn, getrouwd met Neeltge Ingensdr., voor henzelf en vervangende en sterk makende in dezen voor
   - Joris Ingensz.,
   - Pieter Gerritsz. Bloos, getrouwd met Burchije Ingensdr., en voor
   - Aries Huijgen, als getrouwd hebbende Maritge Ingendr.,
   kinderen van de voornoemde Ingen. Corn.
   Dit vanwege het testament van 29-7-1615 van Ingen en Elisabeth, gepasseerd voor schepenen van Strijen.
   Er werd overeengekomen dat Elisabeth aan de 5 voorkinderen van Ingen 1000 Car. zou uitkeren.

  x >1630   Soetje Aries , † >8-8-1656.

  3 kinderen


 4. Jannetge Hendricks (Janneken Heindericx) Weeda , * ±1595 , † Strijen ±1672 .
   Overleden in Strijen in de periode 1670-73.

   Jannetje Hendrik Pouwels Weda.
   Zij trouwde met Gerrit Aartsz Craeyensteyn, zoon van Aart Aartsz en Albrechtje Thomasdr. Hij was weduwnaar van Neeltje Ingensdr Burger. Jannetje en Gerrit hadden de volgende kinderen: Jacob en Isaac.

   Op 8 december 1674 compareren Pieter Aryens Maesdam, wed. Jannnge Heymìricx Weda, alsmede haar erfgenamen (waaronder Aryen Heyndricx Weda, gehuwd met Berber Pieters Maesdam).

   Strijen, 28-12-1674 en 19-2-1680:
   Akten tussen de erfgenamen van Jannigje Hendricks Weda uit haar twee huwelijken, o.w. haar zoon Isaack Craeyensteyn en de nagelaten kinderen van haar zoon Jacob Craeyensteyn.

  x ±1618   Gerrit Aertsz ( Craeijensteijn) , *Strijen, Bonaventura ±1570 , † Strijen ±1622.
      Zoon van Aert Aertsz ( Craeijenstein) en NN. Aelbrecht Thomasdr .
   Kinderen: Jacob en Isaac.
   Overleden 1622-1623.

   Gerrit Aerts Sobreede / Craeijensteijn, zoon van Aart Aartsz., woonde in de polder Bonaventura bij Strijen. Hij is de vader van Aechje, Neetie, jacob en Isack.

   Weeskamer Strijen, 26-3-1617: Gerrit Aerts, wonende in Nieuwbonaventura, wnr. van Neeltje Ingens, doet uitkoop van hun kinderen, Aechje Gerrits, oud ca. 6 jaren, Neeltje, oud ca. 3 jaren, voogden Willem Pieters, oom als in huwelijk hebbende Lidwijn Ingens, Joris Ingens Burger en Arien Jacobs.

   Weeskamer Strijen, 23-7-1623 en 9-11-1623:
   - Jannetje Hendriks, wed. Gerrit Aerts, geassisteerd met haar vader Henrick Pouwels,
   en Gerrit Henricks, haar broer, haar gecoren voochden in dezen, ten eenre, uitkoop doende, en, ten andere,
   - Aelbrecht Aerts, oom en voocht van vaderszijde van Aechje en Neeltge Gerritsdochters, die de voorn. Gerrit Aerts ten eersten huwelijk bij Neeltgen Ingen geprocreeerd heeft, deselve Aelbrecht Aerts mede voocht en oom van Jacob, oud ca. 3 jaren, ende van Ysack, oud ca. 1½ jaar, beide kinderen, die de voorn. Gerrit Aerts in tweeden huwelijk bij de voors. Jannetje
   Henricks geprocreeerd heeft.

  x Maasdam 1623   Pieter Ariensen (Pieter Arens) Maesdam , * ±1600 , † ±1677.
      Zoon van Arien Lenaertsz ( Maesdam) en Machteld Pieters (Maggelt Pieters) ( Coomen) .
   Pieter was j.g. van Maasdam. Eind 1623 getrouwd.
   Overleden tussen 8-12-1674 en 10-8-1680.

   Pieter Adriaensz. van der Maese alias (van) Maesdam, j.g. van Maasdam, bouwman in Bonaventura.

   Op 26-3-1648 is Pieter Arens van Maesdam genoemd als voogd van de minderjarige weeskinderen van Pieter Paulusse en Marijtje Leenderts.

   Een akte van 19-11-1673 vermeldt dat de gedetineerde Pieter Leenderts Mijs Pieter Arijens Maasdam had bedreigd. De dader werd door de Hoge Vierschaar van Strijen veroordeeld om op zijn knieën zijn slachtoffer om vergiffenis te vragen.

   In 1674 werd Pieter Ariens Maesdam vermeld bij het familiegeld van ’s-Gravendeel bij "alle de familie resorterende onder de Dorpe en Laege Vierschare van Strijen".

   Pieter Arijens Maesdam was heemraad van Nieuw-Bonaventura in 1640 en 1677 en hoogdijkheemraad in 1667. Hij was schepen van Strijen in de periode 1656-1663.
   Beroep: Heemraad van Nieuw Bonaventura. van 1640 tot 1640
   Beroep: Schepen van Strijen. van 1656 tot 1659

  8 kinderen


 5. Cornelis Hendricx Weeda , * ±1600 , † ±1641 .
   1643-1646 wordt genoemd als periode, waarin hij zou zijn overleden, want hij zou in 1643 koper zijn geweest in ’s-Gravendeel.

   Cornelis trouwde met Maaike Dirks van der Stee, weduwe van Adriaan Cornelisz Kranendonk. Uit beide huwelijken had zij een zoon.

   Cornelis was boer in Groot-Cromstrijen.

  x >1609   Maijcke Dircks van der Stee , *Westmaas ±1590 , † >1640.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.