Thonis Jansz (Teunis) van der Weijden , † <1716.
Zoon van Jan Anthonisz (Jan Thonisz) van der Weijden en Pleuntie Huijgen Blaeck .


× Klaaswaal 26-1-1702 (otr 8-1-1702)
    Aarjaantie Pieters Blaak , *Groot-Cromstrijen 1668 , ~Numansdorp 25-11-1668 , † <1716.
Kinderen:
 1. Pleuntje Teunisse van der Weijden , *Nieuw-Cromstrijen 1702 , ~Klaaswaal 23-2-1702 .

  × Klaaswaal 20-4-1727   Pieter Sijmonsz Vrijland , * 1703 , ~Klaaswaal 14-11-1703 , † ±1733.
      Zoon van Simon Crijnen Vrijlant en Soetje Jacobs Corving .
   Otr. op 22-2-1727 in Klaaswaal.
   Pieter Sijmonsz Vrijland, j.m., geboortig onder Claas-waal en aldaar wonende, met Pleuntje Teunisd. van der Weijden, mede geboortig onder Claas-waal & alhaar wonende, sijn in onze kerk getrouwd den 20 April 1727.

   Zoon van Simon Crijnen Vrijland en Soetje Jacobs Corving.

  × Klaaswaal 27-6-1734   Pieter Mattheusz Hoek , * ±1695 .

  4 kinderen


 2. Jan Theunisse van der Weijden , *Nieuw-Cromstrijen 1702 , ~Klaaswaal 23-2-1702 .
  Get. bij de doop: Neeltge Jacobs van Es .
   Tweeling Jan en Pleuntje werden samen gedoopt.

   Tweeling met Pleuntje.

  × Klaaswaal 11-5-1727   Maartje Jacobs van Driel , *Klaaswaal 1704 , ~Klaaswaal 30-11-1704 .
      Dochter van Jacob Aarts van Driel en Marijtje Tijs Hoppel .
   Otr. op 18-4-1727 in Klaaswaal.
   Jan Teunisz van der Weijden, j.m., geboren onder Claas-waal, alhier wonende, met Maartje Jacobs van Driel, j.d. mede geboortig onder Claas-waal en aldaar wonende, sijn alhier getrouwd den 11 Meij 1727.
   Zij lieten 12 kinderen uit 11 zwangerschappen in Klaaswaal dopen.
   Zij lieten op 4-2-1731 in Klaaswaal een zoon Theunis dopen.

   Maartje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Theunis (Teunis Pieterse) Vrijland .

  12 kinderen


 3. Lijsbeth van der Weijden , * 1705 , ~Klaaswaal 1-3-1705 .
  Get. bij de doop: Lijntje Pieters Blaak .
   Geboortig in Nieuw-Cromstrijen onder Claaswaal. Getuijge was Lijntge Pietersd. Blaak.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.