Neeltgen Leenderts van der Wolf , *Bodegraven ±1587 , † 1630 (kraambed).
Dochter van Leendert .

Afb. Bodegraven langs de Oude Rijn   


× ±1608
    Jan Heijndricksz Bos , *Lange Linschoten ±1585 , † ±1660. Kinderen:
 1. Marritjen Jans Bosch .

   Willem Cornelisz was getrouwd met Marritjen Jansz Bosch.

  ×   Willem Cornelisz .


 2. Grietgen Jans Bos .

   Haar dochter Neeltje trouwde met molenaar Gerrit Janssen en had kinderen.

  ×   Jan Dircksz Gravesteijn .
   Zij hadden een dochter Neeltje.

   Jan Dirksz. Gravensteijn wordt op 8-8-1656 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

   Een Dirk Jansz. Gravensteijn wordt op 2-1-1672 vermeld in de weeskamer van Bodegraven, mogelijk was hij een zoon.

  1 kind(eren)


 3. Heijndrick Jansz Bos , *Bodegraven ±1608 .

   Heijndrick Jansz. Bos vestigde zich in de Weijlandse polder van Bodergraven.

   Mogelijk had hij een zoon Jan, die op 23-11-1677 in de weeskamer van Bodegraven werd vermeld.

   Hij zal de vader zijn van Marrigje Hendricks Bosch, die in 1653 trouwde met Willem Dirksz. Ramp.

  1 kind(eren)


 4. Mathijs (Thijs Jansz) Bosch , *Bodegraven ±1615 , † Bodegraven <4-1672 .

  × ±1639   Marrigje Maartens , *Bodegraven ±1615 , † Bodegraven <6-1672.

  8 kind(eren)


 5. Kniertjen Jans Bos , *Bodegraven ±1615 , † <4-1676 .

   Op 19-3-1676 was er in Bodegrave sprake van de erven van Maarten Jansz Linschoten en Kniertje Jans Bos. De erven waren Gerrit Sijmonsz Schoenmaker en Neeltje Maertens Linschoten. Voogden over de minderjarige kinderen Linschoten waren Jan Jansz van Hellem en Huibert Jansz Bos. De erven waren hypotheekgevers van een hypotheek op een boerderij met 15 morgen land in de polder Weijland en Meijepolder.

   Op 9-5-1692 werden genoemd: Jan Meertensse van Linschoten, Gerrit Sijmensse, schoenmaker, getrouwd met Neeltje Meertensdr. van Linschoten, Arrijs Ghijsen Stehouder, getrouwd met Grite Meertensdr. van Linschoten, vervangend Cornelis, Geertje en Marretje Meertens van Linschoten.

  ×   Maerten Jansz van Linschoten , † <4-1676.

  5 kind(eren)


 6. Huijbert Jansz Bos , *Bodegraven >1615 , † 1683 .

   Huijbert woonde op een boerderij in de Noordzijderpolder van Bodegraven, die van zijn vader was geweest. Voor diens overlijden gebruikte Huibert alles al en daarna huurde hij de delen - die hij niet erfde - van zijn broers en zussen, die elk 1/5 van het land (2 morgen per persoon) hadden geërfd. Zodra hij geld had, kocht Huijbert al die delen van zijn broers en zussen (of hun erfgenamen), omdat het bij zijn boerderij hoorde.

   Op 21-4-1683 bezat Huijbert Bos inmiddels 8 morgen land en kocht hij de laatste 2 morgen van Gerrit Jansen Blonck, korenmolenaar onder Zwammerdam, die via zijn vrouw erfgenaam was van zijn zus Grietgen Bos. Huijbert betaalde voor dat land, maar stierf enkele dagen later, voordat de overdracht van het land had plaatsgevonden.
   De kinderen en erfgenamen van Huijbert Bos hebben deze 2 morgen in 1692 alsnog laten overschrijven.

   In de loop van het Rampjaar 1672 vielen de Fransen de Nederlanden binnen. Stadhouder Willem III van Oranje-Nassau leidde de verdediging van het gewest Holland vanuit een schans tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Bodegraven lang achter de waterlinie en dus werd de omgeving onder water gezet.
   In december 1672 bevroor het water en trokken de Fransen over het ijs op. Bij Gouwsluis onder Alphen a/d Rijn werden ze teruggedreven door staatse troepen.
   Vervolgens trok het Franse leger over het ijs naar de Bodegraafse Meije. Het begon echter te dooien en de Fransen zakten door het ijs. Een legermacht van ca. 20.000 man keerde om richting Woerden, dat in Franse handen was. Eind december bereikten de verbitterde Fransen Zwammerdam en vervolgens trokken zij door de Noordzijdepolder Bodegraven binnen. In beide dorpen ging dat gepaard met plunderingen, brandstichting en moord. Veel bewoners waren gevlucht, maar wie geen goed heenkomen had gezocht werd alsnog afgemaakt. In de Noordzijdepolder werd een boerderij naast die van Huibert Jans Bos totaal verwoest. Van de gereformeerde kerk in Bodegraven bleef alleen nog een stuk van de toren staan. In januari 1673 werd begonnen met de Wierickerschans bij de Rijndijk aan de Wiericke, die in juli klaar was.

   Op 19-3-1676 werden Jan Jansz van Hellem en Huibert Jansz Bos genoemd als voogden over de minderjarige kinderen Linschoten.

   Op 26-9-1679 in Bodegraven verkocht Hubert Jansz Bos aan Stoffel Gerritsz Camericker en Pieter Pancken van der Hulm een huis en erf bij de boerderij van Willem Dircx van der Neut voor ƒ820. Het huis was gelegen tussen de Ommeloop in het noorden en de Rijn in het zuiden.


 7. Hillitgen Jans Bos , * 1630 , † <1660 .
   Ongehuwd overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.