Hendrik Ariensz van der Wulp .
Zoon van Arij Ariens van der Wulp (?) en Lijsbeth Hendriks van Spal (?) .


x Dordrecht 12-5-1697 (otr Dordrecht 28-4-1697)
    Barbara Barents Schoevaart , *Delft 1666 , ~Delft 23-12-1666 .
Kinderen:
 1. Adriaan Hendriks van der Wulp , * 1698 , ~Dordrecht 24-3-1698 .


 2. Barbera (Barber) van der Wulp , * 1699 , ~Dordrecht 9-10-1699 , † >11-1779 .
  Barber trad op als getuige bij de doop van Barbara van Bart , de doop van Barbara van Bart .

   Barbara van der Wulp, j.d., won. int Zuideijnden, ging op 15-6-1726 in Delft in otr. met Johannes van Bart, j.m., won. op de Geerwegt, att. naar Delfshaven 30-6-1726.

   Op den 5 November 1757 [in Delft] compareerde ter weeskamer Barber van der Wulp, wedue van Jan van Bart, te kennen gevende ter presentie, en bij affirmatie van Johannes de Groot, Neef paternel, en Jan van Koeverden, goede bekende, als bij dese gestelde voogden over haar comparantes drie nog minderjarige kinderen met naamen Sara, oud 20, Barent 14 3/4 en Arij van Bart, 10 3/4 jaaren, bij voorn. hare man zalr. gewonnen, geen goederen schrijvenswaardig te hebben en mitsdien gem. hare kinderen niets te kunnen bewijsen, egter aannemende de selven na haar vermogen eerlijk te sullen onderhouden en opvoeder onder verband als na regten. Gedaan bij ende verleeden voor de Heeren Mr. François Boogert en Dr. Willem van Blommesteijn, Weesmeesteren.

   Op 28-12-1779 in Delft was Barbera van der Wulp, samen met Johannes van Bart jr. getuige bij de doop van Barbera, dochter van Arij van Bart en Fransina Brandenburger.

  x Rotterdam, Delfshaven 30-6-1726   Johannes (Jan) van Bart , *Delft 1688 , ~Delft 4-4-1688 , [] Delft 14-6-1757.
   Otr. op 15-6-1726 in Delft.
   Johannes van Bart, j.m., en Barbera van der Wulp, j.d., beiden van Delft, geref. trouw.
   Kinderen o.a. Sara, Heindrik, Johannis, Aaltje, Elisabeth, Bernardus en Arij.
   Delft, 14-6-1757: Johannes van Bart, in de Choorstraat, 4 mind. Kind, van de Armen.
   Joannis, z.v. Joannis van Barten & Sara Aartsz. Vlack, get. Tobijas Jansz. van Barten, Geertie Joris van Claveren, Annetie Jans van Barten.

   Johannes/Jan is een zoon van Johannis/Jan van Bart sr. en Sara Aartse Valk, die div. kinderen lieten dopen in Delft. Johannes Jans van Bart, j.m., leidekker, won. Rietveld, ging in Delft otr. op 25-5-1686 met Sara Aarts Valck, j.d., won. Oosteinde. Zij trouwden in Delft op 15-9-1686.

  8 kinderen


 3. Anna Hendriks van der Wulp , * 1702 , ~Dordrecht 20-2-1702 .
   Ouders Hendrik van der Wulp en Barber Stuwaart.


 4. Bernardus van der Wulp , * ±1703 , ~Dordrecht 24-2-1704 , † ±1705 .


 5. Elisabeth van der Wulp , * ±1704 , ~Dordrecht 24-1-1705 , † Dordrecht ±6-1-1781 .

  x Dordrecht 1-6-1732   Pieter Onrust , * 1710 , ~Dordrecht 14-4-1710 , [] 29-9-1779.

  5 kinderen


 6. Bernardus (Barent) van der Wulp , * 1706 , ~Dordrecht 11-12-1706 , [] Dordrecht 19-4-1782.
  Barent trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrik Barents van der Wulp , de ondertrouw van Johannes Barends van der Wulp , de ondertrouw van Bernardus Barends van der Wulp , de doop van Bernardus (Barend) van Bart , de ondertrouw van Arie Barends van der Wulp , de ondertrouw van Cornelis (Kornelis) van der Wulp .
   Barend van der Wulp

   Bernardus is dezelfde als Barent, die op 18-2-1729 in ondertrouw ging met Johanna Verbrugge. Kinderen gedoopt in Dordrecht o.a.
   ~ 13-1-1730 Barbara,
   ~ 30-1-1740 Bernardus,
   ~ 6-4-1746 Arie,
   ~ 15-4-1744 Kornelia,
   ~ 5-2-1749 Cornelis,
   ~ 2-11-1737 Johannes,
   ~ 8-3-1752 Johanna.

  x Dordrecht 28-2-1729   Johanna (Anna) Verbrugge , *Dordrecht ±1710 , ~Dordrecht 18-1-1711 , [] Dordrecht 2-8-1779.
   Otr. op 20-2-1729 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Elisabeth van der Wulp .

   Barent van der Wulp, j.m. woont inden Krommenelboogh, met Anna Verbrugge, j.d., woont inden Krommenelboog, beijde van Dordregt.
   Kinderen o.a. Barbara, Kornelia, Hendrik, Johanna, Johannes en Bernardus.
   Johanna Verbrugge, vrouw van Barend van der Wulp op 2-8-1779 in Dordrecht.
   Wsl. was zij een dochter van Jan Terbrugge en Cornelia de Groot. In dat geval is zij op 18-1-1711 in Dordrecht gedoopt.

   (Joh)anna van Bruggen/Verbrugge.

   Dordrecht, Vrijdagh den 18 Februarij 1729:
   - Barent van der Wulp, jongman van Dordregt, woont inden Krommenelboorgh, geassisteert met Lijsbeth vander Wulp, zijn zuster, met
   - Anna Verbrugge, jonge dogter van Dordregt, woont inden Krommelelboogh, geassisteert met Jan Verbrugge, haer vader.
   Den 6 Maart 1729 alhier getrout.

  12 kinderen


 7. Hendrik Hendriks van der Wulp , * 1708 , ~Dordrecht 17-10-1708 .
   Hij is een zoon van Hendrik van Wulp en Barbara "Scoevers".

   Dordrecht, Donderdagh den 17 April 1738:
   - Hendrik vander Wulp, jongman van Dordregt, woont bij het Bagijnhoff, met
   - Johanna Havestadt, jonge dogter van S’Gravendeel, woont inde Kolfstraat.
   Den 4 meij 1738 alhier getrout door do. Vrolikhert.

  x Dordrecht 4-5-1738   Johanna Haverstad , *’s-Gravendeel ±1715 .
   Otr. op 17-4-1738 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Hendrik, Johannes, Grietje en Albertus.

   Johanna Havesaet/Havestad/Haverstap/Haverstaf.

   Josina Jans Havestad en Mattheus Pieterse van der Krab trouwden op 19-5-1720 in Dubbeldam. Kinderen o.a. Johannes, Jenneke en Maria (Maeijke) van der Krab (1732-1815).

   In 1754 was in Dordrecht sprake van een Neeltje de Pree, wed.e van Jan Haverstad, wonende te Sommelsdijk.
   Jan Havestad en Neeltje Dupree trouwden op 18-8-1748 en lieten in Sommelsdijk Jan dopen op 26-1-1749 en Marinus op 8-4-1753.
   Jan Havestad/Haverstap en [zijn eerdere vrouw] Maria de Graaf(f) lieten op 24-10-1734 in Sommelsdijk een dochter Janna dopen, aldaar op 22-1-1736 Janneke en ald. op 16-11-1738 Janna.
   Maria, huisvr. v. Jan Havestad, wordt op 10-6-1746 in Sommelsdijk vermeld.

   Jannetje Haverstad liet met Hendrik Lage kinderen dopen in Oude Tonge, o.a. Jan en Maria.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.