Sander Jacobsz Zara , † <5-1670.
Zoon van Jacob Sanders en Mariken Aerts (Maertje Aerts) van Driel .


x Mijnsheerenland 9-12-1643
    Maerge Hendricks ( Grauw) , † <18-7-1660.
x 1660 (otr Oud-Beijerland 18-7-1660)
    Maertgen Claes ( Verbaes) , † <5-1670.    

    Dochter van Claes ( Verbaes) en ?

RECHTSBOVEN: Mijnsheerenland

Kinderen:
 1. Jacob Sanders van Driel , * 1646 , ~Oud-Beijerland 18-2-1646 , † <6-1695 .
   Sander Jacobsen en Maertge Heijndricks, præsente patre.

   Jacob Sanders Sara, meerderjarige zoon van Sander Jacobs.

   Mijnsheerenland, 6 mei 1672:
   De meerderjarige kinderen en de voogden der minderjarige kinderen en erfgenamen van Sander Jacobs Zara, door hem verwekt in zijn 1e en 2e huwelijk aan Maartje Heijndricksdr.en Maartje Claasdr., gewoond hebbende op het Stoutge onder Mijnsheerenland, verkopen in het openbaar o.a. een huis, schuur, berg en duiventil mitsgaders een erf van 700 roeden. Tevens verkopen zij nog de paarden, beesten, het bouwen melkgereedschap, de gehele inboel, het huisraad, etc.
   Genoemd worden o.a. Jacob Sanderse Sara, Aart Corendijker aan de Strijense dijk, de weduwe van Huijch Leenderts op Heinenoord, Jaapje Franse, de weduwe van Pieter Floren, Gijsbert Tonis van Arkel, Gerrit Crijnen, broer van Adriaantje Crijnendr., Adriaantje de Boo, de weduwe van Pieter Ariens Bisdom, Teuntje Simons, de vrouw van Arien Jorisse Vermaas, Tonis Cornelisse de Kleijne in Beijerland.

   Mijnsheerenland, 10 mei 1672: Jacob Sanders, meerderjarige jongman, en Claas Claasse, gehuwd met Stijntje Heijndriks, oom en naaste bloedverwant, zowel paternel als ook maternel van de 3 alsnog minderjarige weeskinderen van Sander Jacobs en verwekt aan Maartje Heijndriks, bekennen voldaan te zijn met de som van 450 gulden, die voorn. Sander bij uitkoop d.d. 12 juli 1660 de weeskinderen schuldig was van hun moederlijk bewijs uit te keren. Genoemd: Simon Dirks.

   Mijnsheerenland, 2 april 1678: Hendrick Cornelis Grauw, wonende in Oud-Beijerland, verkoopt voor 300 C.gulden aan en t.b.v. Jacob Sanders, bouwman onder Moerkercken, 1 morgen zaailand in De Tien Kavelen. Oost de Stougensdijk, zuid Jacob Sanderts met bruikweer; noord dezelve Jacob Sanderts met bruikweer en west de grens van Moerkercken en Oud-Beijerland.

   Rekening afgelegd door de erfgenamen van de secretaris Everard Coch t.b.v. de erfgenamen van Neeltje Cornelis Bochter en Jacob Sanders van Driel, afgelegd op 26 april 1697 in Mijnsheerenland.

  x Puttershoek 6-5-1674   Neeltien Cornelis Bogter , * ±1647 , ~Puttershoek 22-1-1648 , † 1697.
      Dochter van Cornelis Cornelisse en Maergien Cornelisse (Maertge Cornelisse) (?).
   Kinderen: Maartje, Marij, Magdaleentje, Cornelia, Apolonia, Cornelis, Maria en Sander.
   Neeltien. Ouders: Cornelis Cornelisz en Maergien Cornelis. Doopget. Annegien Arijensdr.

   Neeltje Cornelis Bochter.

   Mijnsheerenland, 9 mei 1695: Op verzoek van Jan Barendse Grootehuijsen zal het gerecht van Mijnsheerenland de goederen van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Jacob Sanders, niet verkopen aleer hij is voldaan en betaald van een zekere schuldbrief d.d. 17 april 1695 ten bedrage van 416 gulden. Met merk van Jan Barendse Grootehuijsen: en onderschrift van o.a. Cornelis Bastyaense
   Boeij als getuige.

   Mijnsheerenland, 26 maart 1697: Inventaris der goederen van Neeltje Cornelis Bochter, weduwe van Jacob Sanders van Driel en Arien Hoogwerff, haar 2e echtgenoot. Onder de goederen bevinden zich een huis, schuur, wagenkeet en duiventil aan de Stougjesdijk of -weg met 150 roeden erf. Wijders nog een boomgaard van 100 roeden, 1 bril, 2 spinwielen, een toegezegelde zak op zolder.

   Mijnsheerenland, 17 april 1697: Ary Barends Hoogwerff heeft de goederen van zijn vrouw Neeltje Cornelis Bochter overgegeven aan de secretaris Everard Coch. Met onderschrift van o.a. Jan den Troosten en Aryen Maeskant. Genoemd: De minderjarige wezen van Jacob Sanders van Driel en Neeltje Cornelis Bochter, de overleden huisvrouw van Arien Barends Hoogwerff. Matheus van der Kreeck machtigt de procureur Cools in Oud-Beijerland, om uit zijn naam en vanwege hem te procederen voor het gerecht van Mijnsheerenland en elders. Genoemd: Cornelis Egberts.

   Mijnsheerenland, 11 juni 1698:
   Rekening, bewijs en reliqua der geabandonneerde boedel en goederen van Ary Barends Hoogwerff, die gehuwd is geweest met Neeltje Cornelis Bochter, weduwe en boedelhoudster van
   Jacob Sanders. Neeltje Cornelis Bochter heeft gewoond aan de Stougjesweg en is aldaar
   overleden op 24 maart 1697.
   Genoemd: Een huis, schuur, wagenkeet, duiventil en 1 morgen 100 roeden boomgaard aan de
   Stougjesweg onder Mijnsheerenland, hetwelk op een publieke veiling d.d. 27 april 1697
   verkocht werd aan Jacob Huigen Jongkind voor 1200 gulden; Dirk Teunis van Dijk i.v.m. de
   koop van 1 morgen land in de Tiende Kavel op de grond van Moerkercken, verkocht voor 305
   gulden, Leendert Cool; de weeskinderen en erfgenamen van Ary en Claas Heijndricks, mejuffrouw Ravesteijn en Endeman, Cornelis Hofman, Dirk Dirks Cranendonck, de weduwe
   Coijck i.v.m. vertering bij haar thuis, Frans van den Bergh i.v.m. leverantie van brood, Cornelis Ariens Gelder.
   Met onderschrift van o.a. Joh. Palm, Thilleman Hoijnck, Leendert Aerense Hoogwerff en
   handmerk van Lenert Ariens Cool.
   Staat en verbaal van preferentie van de verkochte goederen der geabandonneerde boedel van Ary Barends Hoogwerff, getrouwd geweest met Neeltje Cornelis Bochter.
   Genoemd o.a.: Ariaan Meijnaert, Bastiaen Jans, Heilige-Geestarmmeester in 1695 en 1696,
   Leendert Ingels Bakker, gehuwd met Ariaantje Sanders, Cornelis Hofman, voogd van het weeskind van Dirk Gijsberts Tol, Cornelis Bakker, jonkheer Tielman Hoijnck van Papendrecht i.v.m. pacht van land, Aaltje Dirks, Cornelis Dirks ’t Hoen, Cent Cornelis, Jan Hulsman, Ary Conijnendijck, Aaltje Dirks, Maaiken Ariens, Heijltje Pieters, Leendert Jans de B[??], Jacob den dekker en Lena Ariens.

   Mijnsheerenland, 27 april 1697:
   De secretaris Everard Coch, curator over de geabandonneerde boedel en goederen van Neeltje Cornelis Bochter, weduwe van Jacob Sanders van Driel en Arij Barents Hoogwerf, haar 2de man, verkoopt in het openbaar t.b.v. de gerechtigde crediteuren een huis, schuur en wagenkeet en 150 roeden erf aan de Stougensweg benevens 1 morgen boomgaard. Huis en boomgaard is
   belast met een hypotheek van 400 gulden, die het weeskind van Gijsbert Tol daarop sprekende heeft.

  9 kinderen


 2. Hendrick Sanders van Driel , *Oud-Beijerland ±1652 .
   Hendrik scheelde 6 jaar met zijn broer Jacob.

   Oud-Beijerland, 19-4-1681:
   Henderick Sanderse van Driel, j.m. geb. van Meerkerk, en Fijgie Barents van der Weijden, j.d. geb. van Charlois, beiden won. onder OB, get. Jacob Sanderse, Claas Barentse van der Weijden, att. naar Klaaswaal den 10 mei 1681.


 3. Marijtge Sanders van Driel , * ±1655 , † Mijnsheerenland ±1717 .

  x Westmaas 10-3-1675   Cornelis Ariense Westdijk , *Westmaas ±1650 , † <1694.

  x Westmaas 30-5-1694   Pieter Cornelisse Brugman .
   Otr. op 27-3-1694 in Zuid-Beijerland.
   Pieter Cornelisse Brugman, wed. van Jannetje Ariens, en Maritje Sanders, wede. van Cornelis Ariensz. Westdijk, woonende in d’Groep, sijn inde huwelijkse Staet bevestigt den 30 Meij 1694.

   Westmaas, 1674. Den 11 Maart:
   Pieter Corneliss Bruchman, j.m. gebooren onder Heijnenoort, met
   Jannigjen Ariens Westdijck, j.d. geboren en woonachtig beijde onder de Group.

  11 kinderen


 4. Steijntje Sanders van Driel , * ±1658 .
  Steijntje Sanders trad op als getuige bij de doop van Kommertje Westdijk .
   Stijntje scheelde 12 jaar met haar oudere broer Jacob.


 5. Arien Sanders van Driel , * >1659 .

   Arien Sanders werd gehouden door Jacob Sanders tot aan zijn 18e levensjaar.

   Hij had een zoon Sander Ariens van Driel, die een dochter Cornelia had. Mogelijk had hij ook nog een zoon Pleun, die ook een dochter Cornelia had.

   Mijnsheerenland, 27 oktober 1672: Heijnrick Claas Verbaas bekent aangenomen te hebben: Arien Sanders Sara sinds de Dortse markt 1672 t/m mei 1673 voor 28 stuivers per week.

   Mijnsheerenland, 16 maart 1676: Rekening etc. der nagelaten goederen van Sander Jacobs en Maartje Claasdr., beide overleden. De rekening wordt overgeleverd door Jacob Claasse Verbaers, wonende in Hekelingen, oom en bloedvoogd over de minderjarige weeskinderen. Genoemd: Jacob Sanders Sara, meerderjarige zoon van Sander Jacobs, Cornelis Ariens Westdijk, gehuwd met Maria Sanders Sara, Hendrik Sanders, een stuk goud ten waarde van 22 gulden, 2 hoet gerst ten prijze van 54 gulden en 15 stuivers, 21 achtendeel haver, het achtendeel voor 25 gulden en 5 stuivers, 36 stenen vlas, de steen voor 19 stuivers; Arie Cornelis de Gelder, [..] Abraham van de Lande i.v.m. 2 doodkisten voor Sander Jacobs en Maartje Claasdr. ten prijze van samen 14 gulden; meester IJmant i.v.m. 2 jaren scheren van Sander Jacobs, [..] Arien Sanders gehouden door Jacob Sanders tot aan zijn 18e levensjaar, Ariaantje Sanders, gehouden door Arien Cornelis de Gelder voor de tijd van 1 jaar van mei 1672 t/m mei 1673, Stijntje Sanders e.a.

  2 kinderen


 6. Ariaantje Sanders van Driel , * >1659 .

   Ariaantje Sanders werd gehouden door Arien Cornelis de Gelder voor de tijd van 1 jaar van mei 1672 t/m mei 1673.

   Mijnsheerenland, 16 maart 1676: Rekening etc. der nagelaten goederen van Sander Jacobs en Maartje Claasdr., beide overleden. De rekening wordt overgeleverd door Jacob Claasse Verbaers, wonende in Hekelingen, oom en bloedvoogd over de minderjarige weeskinderen.
   Genoemd: Jacob Sanders Sara, meerderjarige zoon van Sander Jacobs, Cornelis Ariens Westdijk, gehuwd met Maria Sanders Sara, Hendrik Sanders, een stuk goud ten waarde van 22 gulden, 2 hoet gerst ten prijze van 54 gulden en 15 stuivers, 21 achtendeel haver, het achtendeel voor 25 gulden en 5 stuivers, 36 stenen vlas, de steen voor 19 stuivers; Arie Cornelis de Gelder, [..] Abraham van de Lande i.v.m. 2 doodkisten voor Sander Jacobs en Maartje Claasdr. ten prijze van samen 14 gulden; meester IJmant i.v.m. 2 jaren scheren van Sander Jacobs, [..] Arien Sanders gehouden door Jacob Sanders tot aan zijn 18e levensjaar, Ariaantje Sanders, gehouden door Arien Cornelis de Gelder voor de tijd van 1 jaar van mei 1672 t/m mei 1673, Stijntje Sanders e.a.

  x Hekelingen 16-10-1689   Leendert Ingels Bakker , * >1659 , [] Hekelingen 1743.
      Zoon van Engel Jansen (Ingel Jans) Backer en Jannicke Leenderts .
   Leendert Ingelse Backer, j.m. en Ariaentje Sanders, j.d.
   Zij hadden kinderen genaamd Ingel, Sander, Maartje, Annetje en Johanna.
   Leendert Engelse Bakker f3:10:- voor begraven in 1743 in Hekelingen.

   Een kind van Leendert Engelse Backer 1:5:- in 1698 te Hekelingen begr.
   Een kind v. Leendert Engelse Bakcer 1:5:- in 1709 te Hekelingen begr.

   Mijnsheerenland, 11 juni 1698:
   Staat en verbaal van preferentie van de verkochte goederen der geabandonneerde boedel van
   Ary Barends Hoogwerff, getrouwd geweest met Neeltje Cornelis Bochter.
   Genoemd o.a.: Ariaan Meijnaert, Bastiaen Jans, Heilige-Geestarmmeester in 1695 en 1696,
   Leendert Ingels Bakker, gehuwd met Ariaantje Sanders, Cornelis Hofman, voogd van het weeskind van Dirk Gijsberts Tol,
   Cornelis Bakker, jonkheer Tielman Hoijnck van Papendrecht i.v.m. pacht van land, Aaltje Dirks, Cornelis Dirks ’t Hoen, Cent Cornelis, Jan Hulsman, Ary Conijnendijck, Aaltje Dirks, Maaiken Ariens, Heijltje Pieters, Leendert Jans de B[??], Jacob den dekker en Lena Ariens.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.