Arie Joosten Zijderveld , *Lexmond-Lakerveld 9-8-1719 , ~Lexmond 29-10-1719 , [] Zwijndrecht ±11-4-1796.
Zoon van Joost Florens Zijderveld en Hester Ariense van Dam .
Get. bij de doop: Beligje Arijse (Belike Aris) van Dam .


× Lexmond 8-5-1746
    Lijsbeth Pieters Terlouw , * 1721 , ~Meerkerk 19-10-1721 , † ±1754.    

    Dochter van Pieter Jansz Terlouw en Neeltje Jacobs Boel .
× Kedichem 28-3-1755 (otr Asperen 9-3-1755)
    Aaltje Teunisse van Dam , * 1728 , ~Kedichem 6-5-1728 .

RECHTSBOVEN: Het lijk van Arij Zijderveld werd op 11-4-1796 in Zwijndrecht aangegeven.

Kinderen:
 1. Hendrikje Zijderveld , * 1747 , ~Meerkerk 26-2-1747 , † Alblasserdam 26-10-1827 .
  Hendrikje trad op als getuige bij het huwelijk van Arij Cleijsse Lodder .

   Hendrikje Zijderveld, 60 jaar, in 1801 gekomen van Zwijndrecht (lidm) woonde in 1816 in bij Ariaantje Lodder en Michiel Beenhakker in Alblasserdam.

   Rijsoord, 4-10-1778: Kleijs Lodder en zijn vrouw Hendriksie Sijdervelt, wonend te Hendrik Ido Ambacht, benoemen elkaar bij eerstoverlijden tot enig erfgenaam en voogd over na te laten kinderen. Verder benoemen ze tot voogden testateurs broer Aart Lodder en testatrices vader Arij Sijdervelt.

  × Zwijndrecht 28-12-1777   Kleijs Gerritse Lodder , * ±1729 , ~Heerjansdam 28-1-1730 , † 1787.
      Zoon van Gerrit Kleijsz (Geerit Cleijse) Lodder en Ariaantje Lagendijk .
   Otr. op 11-12-1777 in Zwijndrecht.
   Kleis Gerritse Lodder, j.m., en Hendrikje Zijderveld, j.d. woonende beide in Hendrik-Ido-Ambacht. Dec. 11 en 28. Kinderen: Arij en Ariaantje.
   Doopget. Aagje Kleijze Lodder.

   De 47-jarige Kleijs Lodder was een zoon van Gerrit Lodder en Ariaantje Lagendijk.

   Weerbare mannen in 1747 in H.I.A. bij en op den Oostendam: Kleijs Gerritse Lodder, is hart dooff.
   Klijs Lodder "est decede en la commune de Swijndregt l’AnneeMil Sept Cent Quatre Vingt Sept".

   Get. bij de doop: Aagje Kleijsse Lodder .

  2 kinderen


 2. Pieter Zijderveld , * 1749 , ~Leerbroek 28-9-1749 , † <1765 .

   Tweeling met Joost.
   Wsl. jong overleden.


 3. Joost Zijderveld , * 1749 , ~Lexmond 28-9-1749 , † <25-3-1759 .

   Tweeling met Pieter.
   Wsl. jong overleden.


 4. Neeltje Zijderveld , * 1752 , ~Heukelum 6-8-1752 , † ±1753 .


 5. Pieternel Zijderveld , * 1753 , ~ 20-10-1753 .
   Doop níet gevonden in het doopboek van Asperen.

   Tweeling met Neeltje.


 6. Neeltje Zijderveld , * 1753 , ~ 20-10-1753 .
   Doop níet gevonden in het doopboek van Asperen.

   Tweeling met Pieternel.


 7. Claasje Zijderveld , * ±1755 , ~Asperen 4-1-1756 , † ±1781 .
  Get. bij de doop: Claaske Willemse (Claesjen Willems) Deventer (?) .
   De vader Aarje Zijdervelt. De moeder Aaltje van Dam. E.L. Get. de vader en Claasje van Dam.

  × Zwijndrecht 16-4-1781   Anthonie Anthonijsz van Namen , * 1759 , ~Leerdam 24-5-1759 , † Zwijndrecht 15-1-1808.
      Zoon van Anthonij Gijsbertsze van Namen en Aaltje Jooste Zijderveld .
   Otr. op 30-3-1781 in Zwijndrecht.
   Anthonie en Claasje waren neef en nicht. Zij zijn nog geen anderhalf jaar getrouwd geweest.

   Weduwnaar van K. Zijderveld.

   Zwijndrecht, 1781, Maart 30:
   Anthonie van Namen, j.m., en
   Klaasie Zwijderveld, j.d., beide woonende te Zwijndrecht. Apr. 16.

   Zwijndrecht, 1782, November 1
   Zijn in de Lind in ondertrouw aangetekend
   Antonie Antonisz. van Namen, weduwnr. van Klaasje Zijderveld, gebooren te Leerdam en wonende te Zwijndrecht, en
   Marija Arijsd. Stok, j.d. gebooren en woonende in de Lind.
   En vervolgens in den Huwelijksen staat bevestigd
   November 17.


 8. Teunis Zijderveld , * 1757 , ~Asperen 19-5-1757 , † Asperen 3-11-1818 .
  Get. bij de doop: Pietertje (Peterke) van Dam .
   Get. de vader en Pietertje van Dam.
   Teunis Zijdervelt, werkman, 61 jaar oud, verder geen gegevens.


 9. Joost Zijderveld , * 1759 , ~Asperen 25-3-1759 , [] Zwijndrecht, Meerdervoort ±4-5-1805.

  × Zwijndrecht 6-7-1783   Jannigje Baars , *Zwijndrecht 1749 , ~Zwijndrecht 27-11-1749 , † ±1788.
      Dochter van Cornelis Baars (?) en Anna Bezemer (?).
   Otr. op 14-6-1783 in Zwijndrecht.

   Jannigje Baars/Baan.

   Indien Jannigje een dochter is van Kornelis Baars en Anna Besemer, dan is zij op 27-11-1749 in Zwijndrecht gedoopt.

  × Zwijndrecht 28-3-1790   Jannetje de Bondt , * 1762 , ~Zwijndrecht 14-8-1762 , [] Zwijndrecht, Meerdervoort ±25-5-1805.

  10 kinderen


 10. Hester Zijderveld , *Asperen 1762 , ~Asperen 12-4-1762 , † >1812 .
  Get. bij de doop: Flora Joosten Zijderveld .
  Hester trad op als getuige bij de doop van Arij Joosten Zijderveld .
   Get. de vader en Flora Zijdervelt

   Zwijndrecht, 1791, December 30:
   Sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
   - Kornelis Boonstoppel, wedr. van Janneken Lettebroek, met
   - Hester Zijdervelt, j.d. geboren van Asperen en beiden wonende alhier.
   Hier in huwelijkken staat bevestigt den 18 January 1792.

   Zwijndrecht, Den 10 April 1806 hebbenzig in ondertrouw aangegeven:
   - Arij Carlier, weduwenaar van Catharina Vliegenthart, geboren te Gouda, wonende onder Meerdervoort, en
   - Hester Zijderveld, weduwe van Cornelis Boonstoppel, geb. te Asperen, wonende te Zwijndrecht.
   Dewelke den 29 dezer maand alhier zijn getrouwt.
   Overl. in de periode 1813-1829.

  × Zwijndrecht 18-1-1792   Cornelis Boonstoppel , *Zwijndrecht 1746 , ~Zwijndrecht 14-8-1746 , † Zwijndrecht 10-7-1805.
   Otr. op 30-12-1791 in Zwijndrecht.
   Zij hadden een zoontje Arie Boonstoppel (1798-1813).

   Zijn ouders zijn Aalbert Cornelisse Boonstoppel en Geertje den Haring, die op 20-10-1737 trouwden. Zijn zusters heetten Neeltje en Aartje. Mogelijk had hij een broer Jacob.

  × Zwijndrecht 29-4-1806   Arij (Arie) Carlier , *Gouda ±1772 , † Gouda 1-12-1828.
   Otr. op 10-4-1806 in Zwijndrecht.
   Arie Carlier uit Gouda was weduwnaar van Caatje Vliegenthart. Uit zijn eerste huwelijk had hij 3 zonen: Cornelis, Jan en Arie.

   Zwijndrecht, 1794, den 31 October
   Zijn in wettige ondertrouw opgenomen
   - Arij Carlier, j.m. van Gouda, thans woonagtig alhier, met
   - Catharina Vliegenthart, j.d., geb. en won alhier.
   En alhier getrouwt den 16 November.

   In 1822 was Arie Carlier tuinman van beroep en woonde in Zwijndrecht. Hij was toen aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon Cornelis Carlier en gaf zijn toestemming.

   --
   In september 1778 kocht Hendrikje Smits, weduwe van [een eedere] Ary Carlier een huis in Gouda voor f1336.5.- van ds. Philippus Vermaat.
   In maart 1797 verkocht Hendrikje Smits, weduwe van [een eerdere] Ary Carlier, een huis in Gouda voor f1836,- aan Pieter van der Want.
   Arie Carlier, 56 jaar oud, weduwnaar van Hester Zijdenveld, ouders onbekend.

   Arie trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Boonstoppel .

  1 kinderen


 11. Pieter Zijderveld , * 1764 , ~Asperen 13-5-1764 , † Zwijndrecht 7-5-1813 .
  Pieter trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Boonstoppel .
   Get. de vader en Marretje Boet voor Pietertje van Dam.

   Zwijndrecht, 1790, Julij 23:
   Zijn alhier in ondertrouw wettig aangeteekend
   Pieter Zijderveld, j.m. gebooren [=fout] en wonende onder Zwijndrecht, en
   Jannetje Timmerman, j.d. gebooren en wonende onder H.I.Ambacht, dog kerkelijk alhier.
   En in den Huwelijken Staat bevestigd: 15.

   Hun oudste zoon, Arie, is op 30-5-1814 in het militaire hospitaal in Den Haag overleden als soldaat bij het 2e bataillon infanterie van linie 1e compagnie.

   Pieter Zijderveld, weduwenaar van Jannetje Timmerman, geboren te Asperen, met Teuntje Veldhoen, jonge dogter, geb. te Zwijndrecht, beide wonende te Zwijndrecht.
   Den 2 Mei 1801 zijn alhier getrouwt voormelde Pieter Zijderveld met Teuntje Veldhoen.

  × Zwijndrecht 15-8-1790   Jannigje (Jannetje) Timmerman , *Hendrik-Ido-Ambacht 1765 , ~Zwijndrecht 30-6-1765 , † Zwijndrecht ±6-12-1800.
   Otr. op 23-7-1790 in Zwijndrecht.

   Haar ouders zijn Bastiaan Jacobsz Timmerman, gedoopt in Zwijndrecht op 18-11-1731, en Kornelia Korper. Jannigje had een - jong gestrorven - ouder zusje met dezelfde naam, gedoopt op 13-6-1762, en een broer Jakobus, gedoopt op 26-10-1760. Haar ouders trouwden op 20-5-1759. Bastiaan was een zoon van Jacob Teunisse Timmerman en Jannetje Pieters de Pee.
   Zwijndrecht, 6-12-1800: ’t lijk van Jannetje Timmerman, Huisvrouw van Pieter Zijderveld, alhier overleden. Pro Deo.

  × Zwijndrecht 2-5-1801   Teuntje Veldhoen , *Zwijndrecht 1769 , ~Zwijndrecht 12-11-1769 , † Zwijndrecht 16-11-1812.
      Dochter van Arie Veldhoen en Teuntje Braniker .
   Otr. op 17-4-1801 in Zwijndrecht.
   Pieter Zijderveld, zullende trouwen met Teuntje Veldhoen, beide wonende alhier en behoorende onder de Onvermogende.
   Get. Neeltie de Janeppe [??].

   Teuntje was een dochter van Arie Veldhoen en Teuntje Buw (??) = Teuntje Dirks Bruniker. Dat paar trouwde op 10-5-1767 in Zwijndrecht. Zij hadden ook een dochter Neeltje (~8-5-’68, get. Neeltie de Jongste) en een zoon Dirk (~30-3-’71, get. Leentie Braniker). Teuntje Branekers is overleden op 76-jarige leeftijd op 28-3-1817 in Papendrecht. Zij was een dochter van Dirk Branekers en Livitje Bruigom.
   Zij was 42 jaar oud en geh. met Pieter Sijdeveld.

  6 kinderen


 12. Jan Zijderveld , * ±1766 , ~Asperen 29-1-1767 .
   Get. de vader en Cornelia de Oude voor Jannetje van Dam.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.